Instantie: Rechtbank Zwolle, 26 juni 1997

Eiseres vordert als wettelijk vertegenwoordigster van haar minderjarigezoon een voorschot tot schadevergoeding van ƒ 15.000,- wegens ontuchtigehandelingen door gedaagde, groepsleider… Lees verder

Instantie: Rechtbank Alkmaar, 11 maart 1997

Een directeur van een opvangcentrum dat vanuit het evangelie hulp enbegeleiding biedt aan mensen in (geestelijke) nood heeft in de periode1985-1993 seksueel contact met een bewoonster…. Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 18 februari 1997

Verdachte is veroordeeld voor verkrachtingen en ontucht tot eengevangenisstraf van 24 maanden, waarvan acht maanden voorwaardelijk. De HogeRaad oordeelt dat het hof terecht het op… Lees verder

Instantie: Rechtbank Utrecht, 11 december 1996

Eiseres heeft als gevolg van een auto-ongeluk letsel aan haar linkerbeenopgelopen. Zij is daarvoor in behandeling geweest bij gedaagde. Hij was nietbevoegd de geneeskunst in Nederland… Lees verder

Instantie: President Rechtbank Amsterdam, 4 juli 1996

Britse vrouw, zonder verblijfsvergunning is door arts op zwangerschap getest.Zij bleek zwanger en is door de arts geïnformeerd over een abortus. Tussenhen is een seksuele relatie… Lees verder

Instantie: Rechtbank Arnhem, 20 juni 1996

Vrouw is tijdens verblijf in jeugdpsychiatrischekliniek seksueel misbruikt door hulpverlener. Zij wil thans vande werkgever(s) van de hulpverlener schadevergoeding vorderenop grond… Lees verder

Instantie: Kantonrechter Tilburg, 30 mei 1996

De werkgeefster verzoekt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst met haarmaatschappelijk werker te ontbinden. Werkneemster is een affectieve relatieaangegaan met een ex-cliënt, die… Lees verder

Instantie: President rechtbank Utrecht, 21 maart 1996

Eiseres en haar zoontje zijn onder behandeling geweest van gedaagde die zichvoordeed als arts, acupuncturist en psychotherapeut. Er zijn meerdereaangiften gedaan voor het niet bevoegd… Lees verder

Instantie: Hoge Raad, 17 oktober 1995

Slachtoffer heeft van haar dertiende tot haar zevenentwintigste een relatiegehad met de (ex-)partner van haar moeder. De vraag is aan de orde of deseksuele relatie met het… Lees verder

Instantie: Hof Arnhem, 18 juli 1995

Arts X heeft gedurende een tiental jaren bij een aantal van zijn vrouwelijkepatiënten seksuele handelingen verricht, nadat zij zich met een hulpvraag inde psychosociale of… Lees verder