Hoge Raad (6 november 2020): cao-afspraak die geen volledige compensatie biedt voor verplichte vakantie tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof is nietig

Op 6 november 2020 gaf de Hoge Raad uitsluitsel over prejudiciĆ«le vragen van Rechtbank Den Haag bij tussenvonnis over de compensatie van verplichte vakantie die samenvalt met zwangerschaps- en bevallingsverlof. Het antwoord is klip en klaar: als geen volledige compensatie … Lees verder

Instantie: Rechtbank Utrecht, sector kanton, 8 oktober 2008

Niet toekennen bonus over periode met zwangerschapsverlof strijd met de wet. werkgever kent bonusregeling met variabele aanvulling op overeengekomen loon, afhankelijk van mate waarin netto winst,… Lees verder

Instantie: HvJ EG, 26 februari 2008

Ontslag wegens afwezigheid vanwege IVF directe discriminatie. Een werkneemster in Oostenrijk is door haar werkgever ontslagen tijdens een IVF-behandeling. Op de dag van ontslag waren de bij haar… Lees verder

Instantie: Kantonrechter Schiedam, 5 juli 2000

Werkgever heeft tijdens het bevallingsverlof van werkneemster de Arbodienst verzocht te onderzoeken of werkneemster na afloop van het verlof nog wel 32 uur zou kunnen werken zoals voorheen…. Lees verder

Instantie: Commissie van Beroep PGGM, 26 mei 2000

Appellante verzoekt om volledige pensioenreparatie over de periode 9 juni1977 (datum huwelijk) tot 23 augustus 1979 (bereiken 25-jarige leeftijd).Over deze periode was zij uitgesloten… Lees verder

Instantie: Kantonrechter Helmond, 26 november 1999

V. heeft zwangerschaps- en bevallingsverlof genoten. Over deze periode ishaar door haar werkgever, Vendex Food Groep B.V., geen opbouw vanroostervrije uren (ATV-dagen) toegekend omdat… Lees verder

Instantie: Rechtbank ‘s-Gravenhage, 27 oktober 1999

Op 1 september 1997 is P. voor de duur van 1 jaar in dienst getreden bijBenelux Press. Er is een proeftijd voor de duur van twee maandenovereengekomen. Bij indiensttreding heeft Benelux… Lees verder

Instantie: Bestuur Lisv, 24 augustus 1999

Beslissing op bezwaar, waarin een (tijdelijke) beleidswijziging van hetGAK wordt toegepast, inhoudende dat in geval van ziekte die aanvangt vóóringang van het zwangerschapsverlof,… Lees verder

Instantie: Commissie Gelijke Behandeling, 20 juli 1999

Verzoekster is advocaat-stagiaire en zou per 4 september 1999 haar stageafronden. Zij is eind mei 1999 met zwangerschapsverlof gegaan. In verbandhiermee heeft de beroepsorganisatie van… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 9 februari 1999

Verzoekster kreeg via de Pedagogische Academie een stageplaats bij eenopenbare basisschool. Zij draagt vanwege haar geloofsovertuiging eenhoofddoek. De school besloot, kort na de… Lees verder