2023: directe discriminatie in naamrecht blijft bestaan

Vaders-wil-is-wet bepaling in naamrecht gehandhaafd Op 14 maart 2023 behandelde de Eerste Kamer wetsvoorstel 35990 (Introductie gecombineerde geslachtsnaam). In de huidige wet is geregeld dat ouders die gehuwd zijn respectievelijk een geregistreerd partnerschap hebben, samen voor hun kinderen de naam … Lees verder

Blijft seksediscriminatie in naamrecht gehandhaafd? Brief aan Eerste Kamer ter gelegenheid van plenaire behandeling wetsvoorstel 35990 – maart 2023

Op dinsdag 14 maart 2023 is de plenaire behandeling van wetsvoorstel 35990 (introductie gecombineerde geslachtsnaam) in de Eerste Kamer. Met dit wetsvoorstel blijft de (directe) seksediscriminatie in het naamrecht bestaan, terwijl de introductie van de gecombineerde geslachtsnaam een uitgelezen kans … Lees verder

Brief aan Eerste Kamer over handhaven discriminatie in wetsvoorstel introductie dubbele geslachtsnaam, 8 oktober 2022

In een brief met als bijlage een uitvoeriger commentaar betoogt de werkgroep naamrecht namens de VVR dat de Eerste Kamer, wil zij haar bijzondere rol als bewaakster van rechtsstatelijke normen en wetgevingskwaliteit waarmaken, ernstig zou moeten overwegen aan te dringen … Lees verder

Commentaar Joke Smit Stichting op wetsvoorstel introductie gecombineerde geslachtsnaam

VVR-lid Jeroen de Wildt, secretaris van de Joke Smit Stichting, kwam er net op tijd achter dat de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer opeens spoed wil zetten achter het wetsvoorstel introductie gecombineerde geslachtsnaam (35990). In … Lees verder

Hoge Raad (6 november 2020): cao-afspraak die geen volledige compensatie biedt voor verplichte vakantie tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof is nietig

Op 6 november 2020 gaf de Hoge Raad uitsluitsel over prejudiciĆ«le vragen van Rechtbank Den Haag bij tussenvonnis over de compensatie van verplichte vakantie die samenvalt met zwangerschaps- en bevallingsverlof. Het antwoord is klip en klaar: als geen volledige compensatie … Lees verder

Instantie: Rechtbank Utrecht, sector kanton, 8 oktober 2008

Niet toekennen bonus over periode met zwangerschapsverlof strijd met de wet. werkgever kent bonusregeling met variabele aanvulling op overeengekomen loon, afhankelijk van mate waarin netto winst,… Lees verder

Instantie: HvJ EG, 26 februari 2008

Ontslag wegens afwezigheid vanwege IVF directe discriminatie. Een werkneemster in Oostenrijk is door haar werkgever ontslagen tijdens een IVF-behandeling. Op de dag van ontslag waren de bij haar… Lees verder

Instantie: Kantonrechter Schiedam, 5 juli 2000

Werkgever heeft tijdens het bevallingsverlof van werkneemster de Arbodienst verzocht te onderzoeken of werkneemster na afloop van het verlof nog wel 32 uur zou kunnen werken zoals voorheen…. Lees verder

Instantie: Commissie van Beroep PGGM, 26 mei 2000

Appellante verzoekt om volledige pensioenreparatie over de periode 9 juni1977 (datum huwelijk) tot 23 augustus 1979 (bereiken 25-jarige leeftijd).Over deze periode was zij uitgesloten… Lees verder

Instantie: Kantonrechter Helmond, 26 november 1999

V. heeft zwangerschaps- en bevallingsverlof genoten. Over deze periode ishaar door haar werkgever, Vendex Food Groep B.V., geen opbouw vanroostervrije uren (ATV-dagen) toegekend omdat… Lees verder