Instantie: Rechtbank Utrecht, 29 november 2000

Gedaagde heeft jarenlang ontucht gepleegd met de twee eisers, destijdsminderjarig. Gedaagde is strafrechtelijk veroordeeld voor ontucht gepleegdmet minderjarigen jonger dan 16 jaar. De… Lees verder

Instantie: President Rechtbank Alkmaar, 26 oktober 2000

Gedaagde is de stiefvader van eiseres. Eiseres is door gedaagde in de periodevan 1987 tot en met mei 1990 seksueel misbruikt. Zij was toen tussen detwaalf en vijftien jaar oud. Gedaagde… Lees verder

Instantie: Rechtbank Utrecht, 5 oktober 2000

Slachtoffer van ontucht vordert in kort geding een voorschot van ƒ 15.000materiële en immateriële schadevergoeding, onder meer in verband met kostenpsychotherapie. Gedaagde… Lees verder

Instantie: Rechtbank Almelo, 4 juli 2000

P. heeft met zijn echtgenote, van wie hij wist dat ze als gevolg van hetgebruik van medicijnen en alcohol diep sliep, handelingen gepleegd diemede bestonden uit het seksueel… Lees verder

Instantie: Gerechtshof Leeuwarden, 20 februari 2000

Vordering tot schadevergoeding door slachtoffer ontucht. Appellante vordertonder meer vergoeding van kosten wegens psychotherapeutische behandeling enrapportage. Geïntimeerde heeft… Lees verder

Instantie: Rechtbank Zwolle, 29 december 1999

Gedaagde is in 1994 veroordeeld voor het plegen van ontucht met eiseres. Dezevordert nu in kort geding een voorschot op de in de bodemprocedure toe tewijzen schadevergoeding. De… Lees verder

Instantie: Rechtbank Alkmaar, 14 oktober 1999

Verdachte staat terecht wegens ontucht met minderjarige, mede bestaand uithet seksueel binnendringen van het lichaam. De rechtbank veroordeelt tot hetverrichten van onbetaalde arbeid… Lees verder

Instantie: Gerechtshof Amsterdam, 28 september 1999

Seksueel misbruik door dominee. Klacht ex art. 12 Sv tegen niet-vervolgingwordt door het Hof gegrond verklaard. De dominee moet alsnog worden vervolgdop grond van art. 249 Sr (aan de… Lees verder

Instantie: Rechtbank Amsterdam, 22 september 1999

Verdachte heeft gedurende een lange periode ontuchtige handelingen gepleegdmet een minderjarig kind van zeer jonge leeftijd dat enkele jaren van dezeperiode het pleegkind van verdachte… Lees verder

Instantie: Gerechtshof ‘s-Gravenhage, 24 juni 1999

Medisch kleuterdagverblijf vermoedt seksueel misbruik van een zesjarigmeisje door haar vader. Dit vermoeden steunt onder meer op een persoonlijkheidsonderzoekwaarbij gebruik werd… Lees verder