Commentaar gewijzigd voorstel regulering sekswerk (nieuwe internetconsultatie) – 16 maart 2023

Samen met SWExpertise heeft de VVR een uitvoerig kritisch commentaar ingezonden voor de internetconsultatie aangaande de Nota van wijziging op het wetsvoorstel Wet regulering sekswerk.. Het commentaar in PDF: 23 03 SekswerkExpertise_Vereniging Vrouw en Recht Clara Wichmann_Reactie internet consultatie Wrs_16 … Lees verder

Brief aan Eerste Kamer over initiatief wetsvoorstel strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel (34 091), 25 februari 2021

VVR Reactie EK – Initiatiefvoorstel 34091 – 25 februari 2021 Geachte leden van de commissie Justitie en Veiligheid, Binnenkort behandelt u het Initiatiefwetsvoorstel Strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel (34 091). De Vereniging voor Vrouw en Recht (VVR) … Lees verder

Prostitutie criminaliseren gaat altijd ten koste van de sekswerkers, Marjan Wijers en Regien de Graaff in Trouw, 4 september 2020

De Tweede Kamer debatteerde donderdag 3 september 2020 over een burgerinitiatief dat mensenhandel wil bestrijden door klanten strafbaar te stellen. Het zogenaamde Zweedse model. SWExpertise stuurde een paar dagen eerder een korte reactie:SekswerkExpertise_Brief TK inzake Exxpose_criminalisering klanten_31 aug 2020 Trouw … Lees verder

VVR Reactie Internetconsultatie voorstel Wet Regulering Sekswerk

VVR reactie op consultatieversie wetsvoorstel regulering sekswerk (PDF) Aan de staatssecretaris van justitie en veiligheid Geachte mevrouw Broekers- Knol, Hieronder vindt u samenvatting van de reactie van de VVR op het concept wetsvoorstel Wet Regulering Sekswerk, waarvoor u een internetconsultatie … Lees verder

Marjan Wijers en Joke Swiebel: Kabinet dwingt sekswerkers de illegaliteit in, NRC 31 oktober 2017

Sekswerkers worden overgeleverd aan criminelen schrijven Marjan Wijers en Joke Swiebel in een Opinie-artikel in NRC-Handelsblad. … Lees verder

Brief aan Eerste Kamer over wetsvoorstel regulering prostitutie, 8 oktober 2016

Aan de voorzitter en leden van de Commissie voor Veiligheid en Justitie van de Eerste Kamer Postbus 20018 2500 EA ‘s-Gravenhage Datum: 8 oktober 2016 Betreft: Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden in de seksbranche (32 211/33 885) Geachte leden … Lees verder

Brief aan Tweede Kamer over het wetsvoorstel regulering prostitutie, 26 mei 2016

Volgende week (31 mei -2 juni 2016) behandelt de Tweede Kamer het  – al heel lang slepende – wetsvoorstel regulering prostitutie. In een brief aan de Kamer vraagt de VVR, samen met SWEXPERTISE 21, Platform Positieverbetering Sekswerkers, aandacht voor de … Lees verder

Brief aan Tweede Kamer over initiatief wetsvoorstel strafbaarstelling misbruik prostituees, 11 mei 2016

Dezer dagen behandelt de Tweede Kamer het initiatief wetsvoorstel van kamerlid Seegers (Christen Unie). Dat wil misbruik van prostituees die slachtoffer zijn van mensenhandel strafbaar stellen. In aanvulling op een eerder commentaar (brief 1 oktober 2015) heeft de VVR haar … Lees verder

Brief aan Tweede Kamer over wetsvoorstel regulering prostitutie (32 211), 5 oktober 2015

De VVR stuurde een brief naar de Tweede Kamer over het wetsvoorstel regulering prostitutie (32 211) dat na het herfstreces door de Tweede Kamer wordt behandeld. De brief is ook ondertekend door SWExpertise 2.1 (platform verbetering positie sekswerkers), Rutgers Kenniscentrum … Lees verder

Brief aan Tweede Kamer over strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel, 1 oktober 2015

TK WV strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel (34 091) Aan de voorzitter en leden van de Commissie voor Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer Postbus 20018 2500 EA ‘s-Gravenhage Datum : 1 oktober 2015 Onderwerp: Wetsvoorstel … Lees verder