Instantie: Rechtbank Zwolle, 10 oktober 2003

In deze tussenbeschikking motiveert de rechtbank waarom is geweigerd een vrouw met niqaab (een sluier die het gehele gezicht op de ogen na bedekt) te horen. De vrouw had de keuze: of een gehoor… Lees verder

Instantie: Europees Hof voor de rechten van de mens, 2 oktober 2001

De klagers, beiden apotheker, zijn door de Franse rechter veroordeeld omdat ze weigerden voorgeschreven anti-conceptiemiddelen te verstrekken. Hun godsdienstige overtuiging werd niet gezien als… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 9 februari 1999

Verzoekster kreeg via de Pedagogische Academie een stageplaats bij eenopenbare basisschool. Zij draagt vanwege haar geloofsovertuiging eenhoofddoek. De school besloot, kort na de… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 25 januari 1999

Verzoekster werd via een uitzendbureau bij de wederpartij te werk gesteld alstelemarketingmedewerker. Na korte tijd werd zij weggestuurd met de mededelingdat zij niet was ingeroosterd…. Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 28 augustus 1998

Een patiënt ging, vergezeld van zijn echtgenote, naar zijn tandarts. Detandarts wilde haar een hand geven. Dit weigerde zij, aangezien zij vanwegehaar moslimovertuiging geen hand mag… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 9 juli 1998

Een instelling voor kraamverzorgenden hanteert bepaalde kledingvoorschriftenvoor de kraamverzorgenden. Vrouwelijk kraamverzorgenden dienen een rok ofjurk te dragen in elk gezin de… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 6 juli 1998

Een leerlinge van een scholengemeenschap klaagt via eenanti-discriminatiebureau dat zij niet tot het bewegingsonderwijs werdtoegelaten wegens het dragen van een shirt met lange mouwen…. Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 29 mei 1998

Verzoekster heeft bij de wederpartij (een instelling op bijzondere grondslag)gesolliciteerd naar een functie van universitair docentGodsdienstwetenschappen, een functie waarin zij… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 13 mei 1998

Verzoeker, die een joodse achtergrond heeft en van Israëlische afkomst is,heeft gesolliciteerd naar de functie van chauffeur bij de wederpartij. Hijheeft direct voor aanvang van het… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 29 april 1998

Verzoeker heeft bij de wederpartij gewerkt. Hij stelt door verschillendecollega's discriminerend te zijn bejegend vanwege zijn joodse achtergrond.Discriminatie op grond van joodse… Lees verder