Ontslag op staande voet na incident seksuele intimidatie niet proportioneel

Rechtbank Amsterdam oordeelde op 1 mei 2018 dat ontslag op staande voet een te zware sanctie was voor een 58-jarige man die op een kerstborrel een vrouwelijke collega lastig viel. Acht dagen na dit incident werd de man die bijna … Lees verder

Hof Amsterdam: ook zonder formele klacht had werkgever onderzoek moeten doen naar incidenten seksuele intimidatie

Hof Amsterdam sprak zich op 6 maart 2018 uit over de hoogte van de billijke vergoeding aan werkneemster die onterecht wegens werkweigering op staande voet was ontslagen. (ECLI:NL:GHAMS:2018:786) Het Hof is het met beschikking van de kantonrechter eens: onterecht ontslag … Lees verder

Instantie: Hoge Raad, 10 juli 2009

Volgens de Hoge Raad moet een gedraging niet als seksuele intimidatie worden aangemerkt alleen omdat degene jegens wie die gedraging is gericht zich seksueel geïntimideerd voelt. Ook relevant is of… Lees verder

Instantie: Rechtbank Utrecht, 3 juni 2009

Seksuele intimidatie geen onrechtmatige daad, zelfs als klachtencommissie klachten gegrond heeft verklaard. Een vrouwelijke politieambtenaar, werkzaam bij het Asielzoekerscentrum te Utrecht, heeft… Lees verder

Instantie: Rechtbank Haarlem, sector kanton, 2 mei 2007

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens een gewichtige reden, na een klacht over seksueke intimidatie, zonder toekenning van een vergoeding. Lees verder

Instantie: Rechtbank Leiden, sector kanton, 7 februari 2007

De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden op verzoek van de werkneemster (lerares). De arbeidsverhouding is verstoord geraakt door twee incidenten waarbij de directeur van de school de… Lees verder

Instantie: Commissie Gelijke Behandeling, 25 januari 2007

Verzoekster heeft bij de bedrijfsarts van verweerster een klacht ingediend omtrent seksuele intimidatie gepleegd door een afdelingshoofd. Een door verweerster… Lees verder

Instantie: Rechtbank Zwolle, sector kanton, 1 maart 2006

Werknemer heeft een door werkgever ingehuurde schoonmaakster een seksueel gericht voorstel gedaan. De… Lees verder

Instantie: Rechtbank Rotterdam, 27 november 2002

Werkneemster heeft zich ziek gemeld na seksuele intimidatie. Door de Arbo-dienst en UWV-Gak wordt zij echter niet als arbeidsongeschikt aangemerkt. Zij heeft daarom geen recht op doorbetaling… Lees verder

Instantie: Gerechtshof Amsterdam, 14 november 2001

Seksuele intimidatie en verkrachting door leidinggevende. Nu laatstgenoemde de beschuldigingen gemotiveerd heeft betwist kan niet in kort geding een vordering tot betaling van (een voorschot… Lees verder