Jurisprudentie arbeidsrecht – seksueel grensoverschrijdend gedrag (2022)

Het is misschien te vroeg om van een echte trendbreuk te spreken. Waarschijnlijk is het beeld dat slachtoffers van seksuele intimidatie vaker hun baan verliezen dan de daders grosso modo nog ongewijzigd. Opmerkelijk is wel dat een paar jaar geleden … Lees verder

20 mei 2022 – Conferentie over verbetering van wetgeving tegen seksuele intimidatie op het werk

Mirjam Decoz en Alie Kuiper organiseren een conferentie over een goede ratificatie van  ILO-Verdrag 190 inzake uitbanning van geweld en intimidatie op de werkvloer en het verbeteren van de wetgeving tegen seksuele intimidatie op het werk. De conferentie is een … Lees verder

Petitie verbetering wetgeving seksuele intimidatie

VVR-lid Mirjam Decoz nam samen met Alie Kuiper het initiatief om een petitie te organiseren met een dringende oproep aan het nieuwe kabinet om snel ILO Verdrag tegen geweld en intimidatie op het werk te ratificeren. Verdrag 190 is in … Lees verder

Brandbrief veilige werkomgeving Tweede Kamer

De VVR heeft de door Bureau Clara Wichmann geïnitieerde brandbrief aan voorzitter en presidium van de Tweede Kamer over een veilige werkomgeving ondertekend. De brief is te vinden via de website van Bureau Clara Wichmann. … Lees verder

Schaduwrapportage op follow-up rapportage CEDAW – januari 2019

De VVR is een van de 53 organisaties die de schaduwrapportage op de follow-up rapportage VN-Vrouwenverdrag van de Nederlandse regering heeft ondertekend. Nederland moest in november 2018 tussentijds rapporteren over een paar aanbevelingen van het CEDAW-Comité in de Concluding Observations … Lees verder

Ontbinding arbeidsovereenkomst docent bewegingsleer wegens ongewenste aanrakingen studente

Werkgever waarschuwde werknemer, docent bewegingsleer, in 2006 in verband met verwarrende fysieke houdingscorrecties tijdens de lessen. In 2010 volgde een soortgelijke waarschuwing. Werkgever verbood toen werknemer studenten aan te raken. Nieuwe meldingen in oktober en november 2017: werknemer tikt studente … Lees verder

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens seksuele handelingen op de werkplek

Rechtbank Midden Nederland ontbindt arbeidsovereenkomst. Vast staat dat seks op de werkvloer heeft plaatsgevonden (in een zorginstelling). De kantonrechter acht dit verwijtbaar handelen van de werknemer, woonachtig op terrein zorginstelling. Woonbegeleider had seksueel contact met collega in een woning van … Lees verder

Hof ‘s-Hertogenbosch: bevestiging ontbinding arbeidsovereenkomst wegens seksuele initimidatie, pestgedrag en misbruik leidinggevende positie

Op 21 juni 2018 bevestigde Hof ‘s-Hertogenbosch de uitspraak van de kantonrechter: ontbinding arbeidsovereenkomst zonder transitievergoeding wegens seksuele intimidatie, pestgedrag en misbruik van positie als leidinggevende (vaste aanstelling is mogelijk als tegenprestatie voor seksuele diensten/dreiging niet-verlenging uitzendcontract bij klacht over … Lees verder

Ontslag op staande voet na incident seksuele intimidatie niet proportioneel

Rechtbank Amsterdam oordeelde op 1 mei 2018 dat ontslag op staande voet een te zware sanctie was voor een 58-jarige man die op een kerstborrel een vrouwelijke collega lastig viel. Acht dagen na dit incident werd de man die bijna … Lees verder

Hof Amsterdam: ook zonder formele klacht had werkgever onderzoek moeten doen naar incidenten seksuele intimidatie

Hof Amsterdam sprak zich op 6 maart 2018 uit over de hoogte van de billijke vergoeding aan werkneemster die onterecht wegens werkweigering op staande voet was ontslagen. (ECLI:NL:GHAMS:2018:786) Het Hof is het met beschikking van de kantonrechter eens: onterecht ontslag … Lees verder