Nieuwe uitspraken arbeidsrecht over seksueel grensoverschrijdend gedrag

Ontslag vakkenvuller op staande voet wegens grensoverschrijdend gedrag blijft in stand In de kantine van een Rotterdamse supermarkt hebben vakkenvuller en zijn maat gedurende langere tijd allerlei seksueel getinte opmerkingen gemaakt tegen een vrouwelijke collega, die herhaaldelijk liet blijken er … Lees verder

Eva Cremers-Hartman: noot bij Hof Den Haag over transitievergoeding voor pleger van ernstige seksuele intimidatie (JAR 2024/31)

In de gelijkebehandelingswetgeving is voor het bestrijden van seksueel intimiderend gedrag een specifieke regeling getroffen, mede vanwege de noodzaak van implementatie van EU-gelijkebehandelingsrichtlijnen (Richtlijn 2004/113/EG en Richtlijn 2002/73/EG). Zie hieromtrent: art. 1a lid 1, 3 en 4 AWGB en art. … Lees verder

Schadevergoeding en seksuele intimidatie

Rikki Holtmaat betoogt in Seksuele intimidatie: De juridische gids. Leiden, Ars Aequi Libri 2009 dat het mogelijk is op basis van de artikelen 7:611 (goed werkgeverschap) en 7:658 BW (zorgplicht werkgever) zowel schade als gevolg van fysiek letsel als psychische … Lees verder

Jurisprudentie arbeidsrecht – seksueel grensoverschrijdend gedrag (2022)

Het is misschien te vroeg om van een echte trendbreuk te spreken. Waarschijnlijk is het beeld dat slachtoffers van seksuele intimidatie vaker hun baan verliezen dan de daders grosso modo nog ongewijzigd. Opmerkelijk is wel dat een paar jaar geleden … Lees verder

20 mei 2022 – Conferentie over verbetering van wetgeving tegen seksuele intimidatie op het werk

Mirjam Decoz en Alie Kuiper organiseren een conferentie over een goede ratificatie van  ILO-Verdrag 190 inzake uitbanning van geweld en intimidatie op de werkvloer en het verbeteren van de wetgeving tegen seksuele intimidatie op het werk. De conferentie is een … Lees verder

Petitie verbetering wetgeving seksuele intimidatie

VVR-lid Mirjam Decoz nam samen met Alie Kuiper het initiatief om een petitie te organiseren met een dringende oproep aan het nieuwe kabinet om snel ILO Verdrag tegen geweld en intimidatie op het werk te ratificeren. Verdrag 190 is in … Lees verder

Brandbrief veilige werkomgeving Tweede Kamer

De VVR heeft de door Bureau Clara Wichmann geïnitieerde brandbrief aan voorzitter en presidium van de Tweede Kamer over een veilige werkomgeving ondertekend. De brief is te vinden via de website van Bureau Clara Wichmann. … Lees verder

Schaduwrapportage op follow-up rapportage CEDAW – januari 2019

De VVR is een van de 53 organisaties die de schaduwrapportage op de follow-up rapportage VN-Vrouwenverdrag van de Nederlandse regering heeft ondertekend. Nederland moest in november 2018 tussentijds rapporteren over een paar aanbevelingen van het CEDAW-Comité in de Concluding Observations … Lees verder

Ontbinding arbeidsovereenkomst docent bewegingsleer wegens ongewenste aanrakingen studente

Werkgever waarschuwde werknemer, docent bewegingsleer, in 2006 in verband met verwarrende fysieke houdingscorrecties tijdens de lessen. In 2010 volgde een soortgelijke waarschuwing. Werkgever verbood toen werknemer studenten aan te raken. Nieuwe meldingen in oktober en november 2017: werknemer tikt studente … Lees verder

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens seksuele handelingen op de werkplek

Rechtbank Midden Nederland ontbindt arbeidsovereenkomst. Vast staat dat seks op de werkvloer heeft plaatsgevonden (in een zorginstelling). De kantonrechter acht dit verwijtbaar handelen van de werknemer, woonachtig op terrein zorginstelling. Woonbegeleider had seksueel contact met collega in een woning van … Lees verder