Brandbrief veilige werkomgeving Tweede Kamer

De VVR heeft de door Bureau Clara Wichmann ge├»nitieerde brandbrief aan voorzitter en presidium van de Tweede Kamer over een veilige werkomgeving ondertekend. De brief is te vinden via de website van Bureau Clara Wichmann. … Lees verder

Schaduwrapportage op follow-up rapportage CEDAW – januari 2019

De VVR is een van de 53 organisaties die de schaduwrapportage op de follow-up rapportage VN-Vrouwenverdrag van de Nederlandse regering heeft ondertekend. Nederland moest in november 2018 tussentijds rapporteren over een paar aanbevelingen van het CEDAW-Comit├ę in de Concluding Observations … Lees verder

Ontbinding arbeidsovereenkomst docent bewegingsleer wegens ongewenste aanrakingen studente

Werkgever waarschuwde werknemer, docent bewegingsleer, in 2006 in verband met verwarrende fysieke houdingscorrecties tijdens de lessen. In 2010 volgde een soortgelijke waarschuwing. Werkgever verbood toen werknemer studenten aan te raken. Nieuwe meldingen in oktober en november 2017: werknemer tikt studente … Lees verder

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens seksuele handelingen op de werkplek

Rechtbank Midden Nederland ontbindt arbeidsovereenkomst. Vast staat dat seks op de werkvloer heeft plaatsgevonden (in een zorginstelling). De kantonrechter acht dit verwijtbaar handelen van de werknemer, woonachtig op terrein zorginstelling. Woonbegeleider had seksueel contact met collega in een woning van … Lees verder

Hof ‘s-Hertogenbosch: bevestiging ontbinding arbeidsovereenkomst wegens seksuele initimidatie, pestgedrag en misbruik leidinggevende positie

Op 21 juni 2018 bevestigde Hof ‘s-Hertogenbosch de uitspraak van de kantonrechter: ontbinding arbeidsovereenkomst zonder transitievergoeding wegens seksuele intimidatie, pestgedrag en misbruik van positie als leidinggevende (vaste aanstelling is mogelijk als tegenprestatie voor seksuele diensten/dreiging niet-verlenging uitzendcontract bij klacht over … Lees verder

Ontslag op staande voet na incident seksuele intimidatie niet proportioneel

Rechtbank Amsterdam oordeelde op 1 mei 2018 dat ontslag op staande voet een te zware sanctie was voor een 58-jarige man die op een kerstborrel een vrouwelijke collega lastig viel. Acht dagen na dit incident werd de man die bijna … Lees verder

Hof Amsterdam: ook zonder formele klacht had werkgever onderzoek moeten doen naar incidenten seksuele intimidatie

Hof Amsterdam sprak zich op 6 maart 2018 uit over de hoogte van de billijke vergoeding aan werkneemster die onterecht wegens werkweigering op staande voet was ontslagen. (ECLI:NL:GHAMS:2018:786) Het Hof is het met beschikking van de kantonrechter eens: onterecht ontslag … Lees verder

Instantie: Hoge Raad, 10 juli 2009

Volgens de Hoge Raad moet een gedraging niet als seksuele intimidatie worden aangemerkt alleen omdat degene jegens wie die gedraging is gericht zich seksueel geïntimideerd voelt. Ook relevant is of… Lees verder

Instantie: Rechtbank Utrecht, 3 juni 2009

Seksuele intimidatie geen onrechtmatige daad, zelfs als klachtencommissie klachten gegrond heeft verklaard. Een vrouwelijke politieambtenaar, werkzaam bij het Asielzoekerscentrum te Utrecht, heeft… Lees verder

Instantie: Rechtbank Haarlem, sector kanton, 2 mei 2007

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens een gewichtige reden, na een klacht over seksueke intimidatie, zonder toekenning van een vergoeding. Lees verder