De Vereniging voor Vrouw en Recht ‘Clara Wichmann’ is een platform van juristen met interesse voor vrouw en recht in Nederland. De Vereniging stelt zich ten doel het verbeteren van de rechtspositie van vrouwen en het bieden van een netwerk aan juristen en aanverwanten met interesse voor vrouw en recht.

facebook twitter

Agenda

Eerste bijeenkomst Schaduwrapportage Verdrag van Istanbul
27 juni 2018 10:00 - 13:00

Expertmeeting: Geweld tegen ZMV Vrouwen tbv schaduwrapportage Verdrag van Istanbul
4 juli 2018 13:30 - 16:30

In het Agenda archief vindt u informatie over activiteiten van de afgelopen periode.

Aangaande de verwerking van persoonsgegevens en het gebruik van cookies heeft het bestuur van de VVR een Privacyverklaring vastgesteld.