Instantie: Rechtbank Rotterdam, sector kanton, 19 september 2005

Een werkgeefster verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een werkneemster, nadat die werkneemster is bevallen van dochter. Tijdens de zwangerschap is overleg gevoerd tussen partijen over… Lees verder

Instantie: Kantonrechter ‘s-Hertogenbosch, 19 december 2002

Verspreiding van pornografische afbeeldingen via e-mail op het werk. Nu de richtlijnen van werkgever voor communicatie en het gebruik van e-mail niet duidelijk aangeven welk gebruik is… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 11 juni 1998

Verzoeker is van Surinaamse afkomst en is als groepsleider bij de wederpartijwerkzaam geweest. Verzoeker meent dat de wederpartij zich schuldig heeftgemaakt aan onderscheid op grond van… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 7 mei 1998

Verzoeker heeft bij wederpartij gewerkt. Hij stelt discriminerend te zijnbejegend. Verder stelt verzoeker dat onderscheid is gemaakt bij debeëindiging van de arbeidsovereenkomst. De… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 29 april 1998

Verzoeker heeft bij de wederpartij gewerkt. Hij stelt door verschillendecollega's discriminerend te zijn bejegend vanwege zijn joodse achtergrond.Discriminatie op grond van joodse… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 17 maart 1998

Een bedrijf wil de arbeidsovereenkomst met een vrouw beeindigen wegensonvoldoende functioneren. Volgens de vrouw wegens haar zwangerschap. DeCommissie concludeert dat niet aannemelijk… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 13 maart 1998

Een vrouw kreeg een baan als serveerster met een proeftijd van twee maanden.Op de laatste dag van haar proeftijd heeft zij haar werkgever verteld zwangerte zijn van de zoon van haar… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 23 december 1997

Een man is bij een ziekenhuis in dienst als fysiotherapeut. Hij is christenen uit zijn geloofsovertuiging op het werk, onder meer door hierover tespreken met patiënten. Nadat een… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 7 juli 1997

Verzoekster stelt dat de uitzendrelatie met haar door het bedrijf is beëindigdin verband met haar zwangerschap. De Commissie concludeert dat het bedrijfvoldoende aannemelijk heeft… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 2 april 1997

Verzoekster is bij de wederpartij, een rooms-katholiek ziekenhuis, werkzaamals pastoraal medewerkster. Zij is vrijzinnig protestant. Haar collega iskatholiek priester. De verhoudingen… Lees verder