Instantie: Centrale Raad van Beroep, 23 januari 2003

De beslissing van werkgever, het ministerie, tot afwijzing van het verzoek van een mannelijke werknemer om in aanmerking te komen voor kinderopvang is niet in strijd met nationaal of… Lees verder

Instantie: Hof van Justitie EG, 19 maart 2002

De zaak betreft een klacht van een mannelijke ambtenaar bij het ministerievan Landbouw over de kinderopvangregeling van het ministerie. Deze bepaaltdat kinderopvang in principe… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 12 september 1998

Een man solliciteerde naar het lidmaatschap van de gemeentelijke Kabelraad.Hij werd afgewezen met de mededeling dat bij de selectie rekening werdgehouden met de verhouding man/vrouw,… Lees verder

Instantie: Rechtbank Amsterdam, 29 april 1998

De UvA voert een voorkeursbeleid waarbij in de eerste ronde uitsluitendvrouwelijke kandidaten worden uitgenodigd die aan de functie-eisen voldoen.Op een vacature voor hoogleraar… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 23 april 1998

Verzoeker werkt bij de wederpartij als boswachter. In verband met inkrimpingvan de formatie wordt hij als herplaatser aangemerkt. Bij de vervulling vande overblijvende formatie is,… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 21 januari 1998

Een vereniging wil zich richten op het exploiteren van vervoersmiddelenvoor het betaald vervoer van personen. Het is de bedoeling om de vervoersmiddelenalleen te verhuren aan vrouwen…. Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 28 november 1997

Verzoeker stond ingeschreven voor de opleiding van beveiligingsmedewerker.Verzoeker, van autochtone afkomst, is niet geselecteerd voor de opleidingomdat bij de selectie de voorkeur is… Lees verder

Instantie: Hof van Justitie EG, 11 november 1997

Een nationaal wettelijke regeling die vrouwen garandeert dat zij bij gelijkekwalificaties van mannen en vrouwen in de openbare dienst bij voorrangbevorderd worden, is onder bepaalde… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 25 juni 1997

Verzoeker kreeg geen bijdrage in de kosten voor kinderopvang, vrouwelijkepersoneelsleden en alleenstaande medewerkers wel. Dit is volgens hem instrijd met de wet. De regeling is… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 25 juni 1997

Een Staatssecretaris van Financiën heeft de Commissie verzocht om haarkinderopvangregeling te toetsen aan de wet. De regeling houdt in dat wanneerhet budget niet toereikend is om aan… Lees verder