Instantie: Rechtbank Roermond, 16 december 2008

Vrouwen moeten niet te lang wachten met het geldend maken van een pensioenaanspraak.
De vordering van een vrouw, die in het verleden niet had kunnen deelnemen aan de bij haar werkgever geldende… Lees verder

Instantie: Rechtbank ‘s-Gravenhage, 6 november 2002

NN is de aansprakelijkheidsverzekeraar van B. B. Is veroordeeld voor het plegen van ontucht met J.; J. heeft B. hiervoor in 1994 aansprakelijk gesteld. In 1996 heeft B. een voorschot op de… Lees verder

Instantie: Rechtbank Arnhem, 4 juli 2002

De rechtbank acht de school niet mede-aansprakelijk voor seksueel misbruik, gepleegd jegens een leerling door een oud-leerling die vaak aanwezig was op school en daar ook klusjes deed. Lees verder

Instantie: Rechtbank Amsterdam, 8 mei 2002

Bij arrest van 11 oktober 2000 heeft het Gerechtshof Leeuwarden B. veroordeeld tot betaling aan D. van een voorschot van ƒ 18.620, vermeerderd met wettelijke rente, wegens onrechtmatige… Lees verder

Instantie: Rechtbank Utrecht, 1 mei 2002

Rangorde criteria verjaring.De rechtbank overweegt dat tussen partijen niet in geschil is dat de vraag naar de verjaring beheerst wordt door het huidig recht, nu de vordering op 1 januari… Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 1 februari 2002

Inzake een vordering tot schadevergoeding naonrechtmatige daad (in casu medische aansprakelijkheid)overweegt de Hoge Raad dat ingevolge art. 3:317 lid 1 BW deverjaring van een… Lees verder

Instantie: Rechtbank ‘s-Gravenhage, 14 november 2001

Partijen zijn in 1967 in algehele gemeenschap van goederen gehuwd. Het huwelijk is in 1984 ontbonden. De man heeft tijdens het huwelijk een pensioen bij het ABP opgebouwd. Na de echtscheiding… Lees verder

Instantie: Rechtbank Amsterdam, 29 augustus 2001

Eiseres heeft een lager pensioen gekregen dan zij gekregen zou hebben als zijeen man was geweest, dit omdat het pensioenreglement dat gold ten tijde vanhaar indiensttreding in 1972… Lees verder

Instantie: Gerechtshof Amsterdam, 28 juni 2001

M. wil vorderingen tot schadevergoeding instellen tegen haar vader J. entegen haar broer H. wegens seksueel misbruik. In dat kader heeft zij eenverzoek tot het houden van een voorlopig… Lees verder

Instantie: President Rechtbank Alkmaar, 26 oktober 2000

Gedaagde is de stiefvader van eiseres. Eiseres is door gedaagde in de periodevan 1987 tot en met mei 1990 seksueel misbruikt. Zij was toen tussen detwaalf en vijftien jaar oud. Gedaagde… Lees verder