Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de VVR is net als een (extra) gift aftrekbaar voor de belasting omdat de VVR erkend is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Aanmelden als:
Gewoon lid (€ 75 per jaar)Student-lid, ik ben student aan een juridische faculteit (€ 25 per jaar)Lid gereduceerd tarief, ik ben gepensioneerd / uitkeringsgerechtigd (€ 25 per jaar)

Titel

Voornaam

Achternaam

Naam kantoor of organisatie

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoon

Email

Website

Bankrekening (IBAN)

Machtiging
Ik machtig de Vereniging voor Vrouw en Recht om de contributie van de opgegeven bankrekening te incasseren

Rechtsgebieden

Ik houd mij bezig met de volgende rechtsgebieden (max. 3 keuzes) en ontvang graag informatie over activiteiten en ontwikkelingen op dat gebied.
Arbeid en sociale zekerheidPersonen- en familierechtGelijke behandeling en discriminatie(Seksueel) Geweld tegen vrouwen

Beroepsgroep

Mocht uw beroep niet in de lijst zijn opgenomen, s.v.p. die beroepsgroep kiezen die het meeste aanknopingspunten met uw situatie heeft.
AdvocaatAmbtenaarBedrijfsjuristDocent

Hoe bent u in aanraking gekomen met de Vereniging voor Vrouw en Recht

Het is voor ons van belang om te weten hoe onze nieuwe leden in aanraking zijn gekomen met de vereniging. Op deze manier komen we te weten via welke wegen we mensen bereiken, en waar toekomstige mogelijkheden liggen.

Ik ben met de vereniging in aanraking gekomen via:

een websiteeen bijeenkomsteen universiteiteen publicatie