Ontslag op staande voet na incident seksuele intimidatie niet proportioneel

Rechtbank Amsterdam oordeelde op 1 mei 2018 dat ontslag op staande voet een te zware sanctie was voor een 58-jarige man die op een kerstborrel een vrouwelijke collega lastig viel. Acht dagen na dit incident werd de man die bijna … Lees verder

Instantie: Rechtbank Rotterdam, Sector Kanton, 19 september 2005

Ontbinding arbeidsovereenkomst werkneemster na bevallingsverlof toegewezen met ruime vergoeding, factor 3. Reden relatie met zwangerschap en intimidatie werkgever. Aanvankelijk voorstel werkgever… Lees verder

Instantie: Rechtbank Haarlem, 15 februari 2002

Eiseres is van mei tot augustus 2000 afwezig geweest wegens zwangerschapsverlof. Na haar terugkeer heeft zij wegens ouderschapsverlof drie dagen gewerkt en zich voornamelijk bezig gehouden met… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 4 december 2001

Werkneemster treedt in dienst voor onbepaalde tijd (met een proeftijd van twee maanden). Op moment van in dienst treding is werkneemster zwanger. De werkgever is hiervan op de hoogte. Enkele… Lees verder

Instantie: Hof van Justitie EG, 4 oktober 2001

Werkneemster is op 1 juli 1995 voor de duur van zes maanden bij werkgever indienst gekomen. In augustus 1995 heeft zij meegedeeld dat zij zwanger was endat de bevalling begin november… Lees verder

Instantie: Hof van Justitie EG, 4 oktober 2001

Werkneemster is achtereenvolgens op basis van vier tijdelijkearbeidsovereenkomsten bij werkgever in dienst geweest. Op enig moment heeftwerkgever de vierde arbeidsovereenkomst opgezegd…. Lees verder

Instantie: Kantonrechter Bergen op Zoom, 16 mei 2001

Werkgever heeft de arbeidsovereenkomst met werkneemster opgezegd tegen 1januari 2000 wegens bedrijfsbeëindiging. Werkneemster heeft de brief in deloop van november 1999 ontvangen. Op… Lees verder

Instantie: Centrale Raad van Beroep, 8 februari 2001

Appellanten hebben aan gedaagde strafontslag verleend wegens het aangaan vaneen seksuele relatie met een ondergeschikte. Hoewel de omstandighedenwaaronder de seksuele contacten… Lees verder

Instantie: Kantonrechter Rotterdam, 13 maart 2000

Eiseres, in dienst sinds 1 maart 1991, gaat op 26 april 1999 met zwangerschapsverlof.Haar verlof eindigt op 15 augustus 1999. Enige tijd voor het einde vanhet verlof meldt ze aan… Lees verder

Instantie: Centrale Raad van Beroep, 25 november 1999

Hoger beroep van Rb. Groningen 5 juni 1997, nr. AWB 97/120 AW VO2. Appellant,werkzaam als coördinator vrijwilligerswerk en omgevingsfunctionaris in eengemeentelijk verpleeghuis,… Lees verder