Instantie: Rechtbank ‘s-Hertogenbosch, 9 juli 2002

Straatverbod mede voor een gebied in België; straat- en contactverbod (deels) zonder beperking in tijd. Eiseres is de dochter van gedaagde. Op verzoek van beide partijen is de zaak ter… Lees verder

Instantie: President Rechtbank Arnhem, 26 april 2002

Partijen zijn buren. De echtgenoot van X heeft ongeveer een jaar geleden ontuchtige handelingen gepleegd met B, de toen 10-jarige dochter van A. De echtgenoot van X heeft een… Lees verder

Instantie: Gerechtshof Arnhem, 23 april 2002

W. is door de rechtbank veroordeeld tot dertig maanden gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar, wegens het plegen van ontucht met dG, dS en C. Hij is… Lees verder

Instantie: Gerechtshof Amsterdam, 7 juni 2001

Nadat B. een klacht wegens intimidatie op het werk door R. had ingediend, isR. door de gemeente waar zij beiden werkten ontslagen. R. heeft daarnadiverse klachten over B. ingediend bij… Lees verder

Instantie: Arrondissementsrechtbank Almelo, 8 december 2000

Na een echtscheiding, waarbij het gezag over de kinderen aan de vrouw istoegewezen, volgt de man de vrouw naar haar nieuwe woonplaats. De man valt devrouw en de kinderen ook buiten de… Lees verder

Instantie: President Rechtbank Groningen, 23 november 2000

Partijen zijn in 1998 voor de tweede keer met elkaar gehuwd, eenechtscheidingsverzoek is aanhangig. Eiseres heeft de echtelijke woningverlaten en is met de twee minderjarige kinderen… Lees verder

Instantie: Rechtbank Utrecht, 12 september 2000

X is van haar zevende tot haar twaalfde jaar ernstig seksueel misbruikt doorY. Y heeft hierdoor psychische schade geleden. In een eerdere proceduretussen partijen is Y veroordeeld tot… Lees verder

Instantie: Gerechtshof Amsterdam, 7 oktober 1999

Partijen zijn gehuwd geweest, B. heeft het gezag over de drie kinderen vanpartijen die bij haar wonen. B. heeft een contactverbod, straatverbod enverhuisgebod gevorderd. Net als de… Lees verder

Instantie: Gerechtshof Den Bosch, 6 juli 1999

In kort geding heeft de rechtbank de vordering van de vrouw tot oplegging vaneen straat- en contactverbod toegewezen. De man stelt dat bij bereid is geencontact met de vrouw op te nemen… Lees verder

Instantie: Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 26 januari 1999

Geïntimeerde is veroordeeld voor het opzettelijk toebrengen van zwaarlichamelijk letsel. De rechtbank wijst de vordering van de benadeelde partijtot vergoeding van (materiële en… Lees verder