Instantie: Rechtbank Alkmaar, 4 oktober 2001

O. is strafrechtelijk veroordeeld wegens ontucht met zijn destijdsminderjarige stiefdochter R. Er is door O. een voorschot op deschadevergoeding van ƒ 10.000 betaald aan R. R…. Lees verder

Instantie: Rechtbank Rotterdam, 30 september 1999

Hoger beroep van ktg Rotterdam 21 april 1998, nr. 178785/97/1 (RN 1998, nr.923). Werkneemster vordert schadevergoeding omdat de werkgever haaronvoldoende heeft beschermd naar aanleiding… Lees verder

Instantie: Gerechtshof ‘s-Gravenhage, 15 april 1999

Appellante is in de periode 1979-1983 seksueel misbruikt door haar vader.Naar aanleiding van aangifte in 1986 is de vader strafrechtelijk veroordeeld.In 1996 startappellante een… Lees verder

Instantie: Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 13 oktober 1998

Partijen zijn met elkaar gehuwd geweest. In 1992 heeft de vrouw de man meteen rubberen hamer op het hoofd geslagen. Hiervoor vordert de man ƒ 15.000immateriële schadevergoeding en… Lees verder

Instantie: Gerechtshof Arnhem, 1 september 1998

Een vrouw is tijdens haar verblijf in jeugdpsychiatrische kliniek seksueelmisbruikt door een hulpverlener. Zij wil thans van de werkgever(s) van dehulpverlener schadevergoeding… Lees verder

Instantie: Hof Amsterdam, 16 april 1998

De vrouw heeft in 1991 voor de rechtbank gevorderd dat de man veroordeeld zouworden tot betaling van een bedrag van materiële- en immateriële schadevanwege seksueel geweld. De… Lees verder

Instantie: Hof Amsterdam, 26 februari 1998

Vrouw is van haar veertiende tot haar zestiende jaar regelmatig door haarhuisarts verkracht. Deze huisarts had een speciale band met het gezin omdathaar vader alcoholist was. De vrouw… Lees verder

Instantie: Kantonrechter Lelystad, 18 februari 1998

Binnen het bedrijf is een onwerkbare situatie ontstaan omdat een mannelijkecollega zich in toenemende mate handtastelijk jegens eiseres en anderecollega's gedraagt. Eiseres wordt door… Lees verder

Instantie: Kantonrechter Rotterdam, 19 december 1997

W is 37 jaar en heeft achttien dienstjaren bij X. Er is eenconcurrentiebeding van kracht. X verzoekt ontbinding wegens schending vanvertrouwen, daaruit bestaande dat W meineed heeft… Lees verder

Instantie: Rechtbank Amsterdam, 24 september 1997

Bij tussenvonnis van 9 december 1994 heeft de rechtbank eiseres eenbewijsopdracht opgedragen. Na het doen horen van getuigen en getuigen incontra-enquête, is de rechtbank thans van… Lees verder