Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 20 mei 2003

Op grond van uitlatingen van haar vijfjarige kleinzoon, voor wie zij zorgt, doet de grootmoeder aangifte van seksueel misbruik van de jongen door de vader. Naar aanleiding van de aangifte wordt… Lees verder

Instantie: Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, 30 september 2002

De zaak betreft een 13-jarig Marokkaans meisje dat al geruime tijd illegaal in Nederland verblijft en onder toezicht is gesteld omdat zij door haar vader hier in Nederland zou zijn misbruikt…. Lees verder

Instantie: Rechtbank Alkmaar, 18 oktober 2001

Eiseres is de stiefdochter van gedaagde. Gedaagde heeft eiseres gedurendehaar jeugd langdurig seksueel misbruikt. De President wijst in kort gedingeen voorschot op de immateriële… Lees verder

Instantie: Gerechtshof Amsterdam, 28 juni 2001

M. wil vorderingen tot schadevergoeding instellen tegen haar vader J. entegen haar broer H. wegens seksueel misbruik. In dat kader heeft zij eenverzoek tot het houden van een voorlopig… Lees verder

Instantie: Rechtbank ‘s-Hertogenbosch, 23 juni 2000

Ernstig seksueel misbruik van dochter door vader. In het kader van destrafzaak is al een schadevergoeding van ƒ 24.338 toegekend. Eiseres vordertnu nog ƒ 40.000 smartengeld, ƒ… Lees verder

Instantie: Rechtbank Amsterdam, 15 december 1999

Gedaagde is een oom van eiseres. Hij heeft zijn nichtje seksueel misbruiktvan haar vijfde tot zestiende jaar. Hiervoor is hij in 1997 strafrechtelijkveroordeeld tot achttien maanden… Lees verder

Instantie: Rechtbank Amsterdam, 22 september 1999

Verdachte heeft gedurende een lange periode ontuchtige handelingen gepleegdmet een minderjarig kind van zeer jonge leeftijd dat enkele jaren van dezeperiode het pleegkind van verdachte… Lees verder

Instantie: Gerechtshof ‘s-Gravenhage, 24 juni 1999

Medisch kleuterdagverblijf vermoedt seksueel misbruik van een zesjarigmeisje door haar vader. Dit vermoeden steunt onder meer op een persoonlijkheidsonderzoekwaarbij gebruik werd… Lees verder

Instantie: Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 15 april 1999

Seksueel misbruik van geïntimeerde door haar vader, appellant, in de periodedecember 1976 tot augustus 1980 en in het jaar 1986. Vader isstrafrechtelijke veroordeeld voor het… Lees verder

Instantie: Rechtbank Arnhem, 6 april 1999

Eiseres is verstandelijk en motorisch gehandicapt en de zes jaar jongerezus van gedaagde. Zij heeft aangifte gedaan van seksueel misbruik doorgedaagde in de periode 1984-1988. Voor de… Lees verder