Instantie: Rechtbank Zwolle, 25 juli 2001

A ontving een nabestaandenuitkering. In 1996 is zij opnieuw in het huwelijk getreden; in januari 1997 heeft zij de echtelijke woning verlaten en is zij in een 'blijf-van-mijn-lijf-huis'… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 15 december 1998

Verzoeker heeft een mannelijke partner met wie hij duurzaam samenwoont.Hij heeft een pensioenregeling bij de wederpartij. Tot 1 juli 1994 kwamenalleen gehuwde werknemers in aanmerking… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 19 oktober 1998

Een man woont samen met zijn mannelijke partner. De werkgever van de manheeft een regeling getroffen ten behoeve van haar werknemers die door deinwerkingtreding van de Anw financieel… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 7 oktober 1998

Twee samenwonende mannen hebben sinds 1982 ieder een pensioenaanspraakopgebouwd. Door een nieuwe werksituatie van een van de mannen is het voor henniet meer mogelijk om op hetzelfde… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 29 september 1998

Verzoeker is gescheiden en vader van twee minderjarige kinderen die bij demoeder verblijven. Het oudste kind is bij de wederpartij in behandelinggeweest. De wens van verzoeker om bij de… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 29 mei 1998

Verzoeker is gescheiden en vader van twee kinderen. De wederpartij is doorhet Hof verzocht een onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden van eenomgangsregeling tussen verzoeker en… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 29 mei 1998

Verzoeker is gescheiden en vader van twee kinderen. De wederpartij vormt hetbevoegd gezag van de school waar verzoekers kinderen naar toe gaan. Dewederpartij geeft de ouders van de… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 29 mei 1998

Verzoeker is gescheiden en vader van twee kinderen. Tussen verzoeker en zijnkinderen is, nadat door de wederpartij een onderzoek is uitgevoerd, door derechter geen omgangsregeling… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 16 februari 1998

Een vrouw solliciteerde op een interne vacature. Zij werd afgewezen voorde functie omdat haar partner reeds bij het bederijf werkzaam is. De vrouwis van mening dat het bedrijf hiermee… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 3 februari 1998

Een vrouw was van 1979 tot 1984 werkzaam bij een bedrijf. Als gehuwde vrouwwas zij uitgesloten van de geldende pensioenregeling. Vanaf 1 juli 1981heeft zij wel een pensioen opgebouwd,… Lees verder