Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 24 januari 2003

Door middel van kunstmatige inseminatie is met het zaad van de man een kind verwekt. De moeder heeft de man geen toestemming gegeven het kind te erkennen. Het hof heeft de man niet-ontvankelijk… Lees verder

Instantie: Rechtbank Haarlem, 2 februari 2002

Gehuwde Engelse man, in Engeland woonachtig en aldaar gescheiden levend van zijn echtgenote, wenst bij Nederlandse vrouw verwekt kind te erkennen. Hiertoe verzoekt en verkrijgt hij een… Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 16 februari 2001

Moeder was 16 jaar toen zij in verwachting raakte. De verwekker was eenklasgenoot. De 'verkering' met deze klasgenoot duurde slechts enkele maandenen was ruim voor de geboorte van het… Lees verder

Instantie: Rechtbank Amsterdam, 12 december 2000

Het beginsel dat het in het algemeen in het belang van een kind moet wordengeacht dat zijn of haar afstamming komt vast te staan en er familierechtelijkebanden met de vader ontstaan… Lees verder

Instantie: Rechtbank Almelo, 24 oktober 2000

Verzoeker is in 1993 gehuwd met de wensmoeder. Het huwelijk is kinderloosgebleven. Op 5 mei 2000 is uit de draagmoeder het kind A. geboren. Zowelverzoeker, de draagmoeder en de… Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 23 juni 2000

Vader wenst zijn kind te erkennen. Moeder stemt toe, op voorwaarde dat het kind haar geslachtsnaam zal houden. Het hof meent dat het oude naamrecht nog van toepassing is, waar bij erkenning het… Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 17 december 1999

De biologische vader vraagt vernietiging van de erkenning van een kind doorde niet-biologische vader. Van toepassing is het afstammingsrecht van voor 1april 1998.De moeder heeft… Lees verder

Instantie: Gerechtshof ‘s-Gravenhage, 11 december 1998

Verzoek tot vernietiging van de erkenning door het kind. De partner van demoeder die destijds het kind heeft erkend is niet haar biologische vader. Tentijde van de indiening van het… Lees verder

Instantie: Hof ‘s-Gravenhage, 22 augustus 1997

De biologische vader wil zijn kind erkennen. De moeder weigert haar toestemmingte verlenen.Het hof acht deze weigering geen misbruik van bevoegdheid omdat de moederdaartoe in rechte… Lees verder

Instantie: Gerechtshof Amsterdam, 12 juni 1997

Vader heeft kind niet erkend en wil dit alsnog doen. Tot de geboorte van hetkind, op 29 december 1987, hebben partijen een affectieve relatie gehad enhebben zij enige jaren… Lees verder