Donateur

Aanmelding als donateur vereniging voor Vrouw en Recht

Giften aan de VVR zijn aftrekbaar voor de belasting omdat de VVR erkend is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

De Vereniging ontvangt geen subsidie. Uw donatie stellen we daarom zeer op prijs. Uw bijdrage zal met name worden gebruikt om de jurisprudentiedatabank te onderhouden. Deze databank is op de web site te raadplegen en bevat alle interessante gerechtelijke uitspraken op het terrein van Vrouw en Recht. Donateurs ontvangen eenmaal per jaar een nieuwsbrief en worden uitgenodigd om tegen gereduceerd tarief deel te nemen aan de jaarlijkse conferentie van de Vereniging.

Ik wil het volgende bedrag via automatische incasso doneren:

Titel

Voornaam

Achternaam

Naam kantoor of organisatie

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoon

Email

Website

Bankrekening IBAN

Machtiging
Ik machtig de Vereniging voor Vrouw en Recht om de donatie van de opgegeven bankrekening te incasseren