Twee oordelen over gelijke beloning M/V

Het College voor de Rechten van de Mens heeft in 2020 twee oordelen uitgesproken over gelijke beloning van mannen en vrouwen. In oordeel 2020-55 ging het om sociaal psychiatrisch verpleegkundigen. De beide collega’s met dezelfde functie en taken waren hetzelfde … Lees verder

Instantie: Hof van Justitie EG, 17 september 2002

Een grote groep werkneemsters verricht kantine- en schoonmaakwerkzaamheden in scholen, aanvankelijk in dienst van de County Council, vervolgens – in verband met een verplichte… Lees verder

Instantie: Rechtbank Utrecht, 30 januari 2002

Werkneemster, geboren in 1947, heeft in de periode van 1970 tot 1975 gewerkt als secretaresse en bibliothecaresse. Van 1975 tot 1988 heeft zij haar drie kinderen verzorgd en opgevoed. Zij is in… Lees verder

Instantie: Hof van Justitie EG, 26 juni 2001

Eiseres verdient minder dan haar mannelijke collega die gelijk is ingeschaaldmaar een extra toelage ontvangt. De werkgever stelt dat, ondanks de gelijkeinschaling in de Cao, de functies… Lees verder

Instantie: Rechtbank ‘s-Gravenhage, 22 november 2000

De Commissie Gelijke Behandeling heeft in haar oordeel van 29 februari 2000(oordeel 2000-09, RN 2000/6, nr. 1239) onder meer uitgesproken dat gedaagde,een groothandel in de bloemen- en… Lees verder

Instantie: Kantonrechter Utrecht, 11 oktober 2000

Werkneemster, geboren in 1947, heeft in de periode van 1970 tot 1975 gewerktals secretaresse en bibliothecaresse. Van 1975 tot 1988 heeft zij haar driekinderen verzorgd en opgevoed. Zij… Lees verder

Instantie: Rechtbank Amsterdam, 4 oktober 2000

Deeltijdwerkers bij de bloemenveiling Aalsmeer, die structureel meer urenwerken dan contractueel overeengekomen, krijgen bij ziekte doorbetalingvan loon over het aantal overeengekomen… Lees verder

Instantie: Kantonrechter Sneek, 31 mei 2000

Eiseressen zijn gedetacheerd als verpleegkundigen bij een zelfstandigsamenwerkingsverband dat is opgezet door twee verschillende werkgevers. Zijzijn lager ingeschaald dan de mannelijke… Lees verder

Instantie: Commissie van Beroep PGGM, 26 mei 2000

Appellante verzoekt om volledige pensioenreparatie over de periode 9 juni1977 (datum huwelijk) tot 23 augustus 1979 (bereiken 25-jarige leeftijd).Over deze periode was zij uitgesloten… Lees verder

Instantie: Rechtbank Amsterdam, 24 november 1999

Eiseres docente edelsmeden treedt op 20 augustus 1990 in dienst bij verweerderen wordt daarbij ingeschaald in schaal 7.1.op grond van het RechtspositiebesluitOnderwijspersoneel (Rpbo),… Lees verder