Links

Zusterorganisaties van de Vereniging voor Vrouw en Recht

en andere nuttige links op het terrein van de rechtspositie van vrouwen

 • Proefprocessenfonds Clara Wichmann
  Het proefprocessenfonds biedt financiele ondersteuning voor juridische procedures die de positie van vrouwen kunnen verbeteren. In 2018 heeft het fonds zijn activiteiten uitgebreid onder de naam Bureau Clara Wichmann. Directe aanleiding was het verwerven van overheidssubsidie in een alliantie, waarvan Women Inc de coördinator en penvoerder is.

 • Netwerk VN Vrouwenverdrag
  De website vn-vrouwenverdrag biedt informatie over het VN-Vrouwenverdrag en over de activiteiten van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag. De Vereniging voor Vrouw en Recht neemt deel aan dit Netwerk. Nog niet alle informatie uit het verleden is al op deze website opgenomen. Die kan men vinden op vrouwenverdrag.nl.
  Over de activiteiten met betrekking tot het schaduwproces en de sessie van het CEDAW-Comité heeft het Netwerk een blog.
 • Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten
  Het Studie en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM) van de Universiteit van Utrecht stelt zich ten doel studies te (doen) verrichten over, informatie te verzamelen en door te geven omtrent, en in het algemeen belangstelling te wekken voor de bevordering en bescherming van de rechten van de mens, zowel nationaal als internationaal.
 • Nemesis
  Van 1984 tot 2003 verscheen Nemesis, Tijdschrift over Vrouwen en Recht, twee-maandelijks. Het bood een forum voor het rechtstheoretische, wetenschappelijke debat over vrouw en recht, publiceerde opiniërende artikelen, maar vormde ook een bron van praktische kennis over voor vrouwen relevante ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, beleid, rechtspraak en de rechtspraktijk. Alle nummers zijn via de link te raadplegen. Zoeken op artikel is mogelijk.
 • Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis
  Atria is de rechtsopvolger van Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis (voorheen het IIAV – het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging). Bij zijn sluiting in 2004 heeft het Clara Wichmann Instituut zijn bibliotheek en de ontsluiting daarvan in de digitale catalogus (het databestand vrouw & recht) overgedragen aan het IIAV. Afspraak was dat het IIAV het databestand zou bijhouden.
  Atria is hoedster van het erfgoed van vrouwen en van de vrouwenbeweging in heden, verleden en toekomst en heeft een unieke collectie archieven, boeken, tijdschriften en egodocumenten van vrouwen verzameld sinds 1935.