Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens seksuele handelingen op de werkplek

Rechtbank Midden Nederland ontbindt arbeidsovereenkomst. Vast staat dat seks op de werkvloer heeft plaatsgevonden (in een zorginstelling). De kantonrechter acht dit verwijtbaar handelen van de werknemer, woonachtig op terrein zorginstelling. Woonbegeleider had seksueel contact met collega in een woning van … Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 12 december 2003

De regeling van art. 161 Rv inzake de bewijskracht van het strafvonnis is niet in strijd met art. 6 EVRM (eerlijk proces). Het is evenmin in strijd met het beginsel van 'equality of arms' omdat… Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 20 mei 2003

Op grond van uitlatingen van haar vijfjarige kleinzoon, voor wie zij zorgt, doet de grootmoeder aangifte van seksueel misbruik van de jongen door de vader. Naar aanleiding van de aangifte wordt… Lees verder

Instantie: Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 6 december 2001

E. is de oom van M. en H. In kort geding is E. veroordeeld om aan M. en H. ieder een voorschot van ƒ 20.000,- (€ 9076,-) te betalen als voorschot op de materiële en immateriële… Lees verder

Instantie: Gerechtshof ‘s-Gravenhage, 17 oktober 2001

K. komt in beroep van een vonnis van de rechtbank waarin hij is veroordeeld ƒ 15.000 te betalen als schadevergoeding wegens seksueel misbruik van zijn dochter X. De grieven van K. richten… Lees verder

Instantie: Gerechtshof Amsterdam, 28 juni 2001

M. wil vorderingen tot schadevergoeding instellen tegen haar vader J. entegen haar broer H. wegens seksueel misbruik. In dat kader heeft zij eenverzoek tot het houden van een voorlopig… Lees verder

Instantie: Gerechtshof Amsterdam, 31 mei 2001

In hoger beroep acht het hof alsnog bewezen dat E. seksueel is misbruikt doorhaar broer G. Het hof baseert dit op de verklaringen van partijen (met namevan E.) en de rapportage van de… Lees verder

Instantie: Rechtbank Amsterdam, 20 december 2000

In een tussenvonnis laat de rechtbank gedaagde toe tot het leveren vantegenbewijs. De rechtbank heeft de stelling van eiseres dat zij van haartwaalfde tot haar zestiende seksueel door… Lees verder

Instantie: Rechtbank Assen, 9 maart 1999

Werknemer wordt geschorst nadat hij is beschuldigd van seksuele intimidatiedoor een collega. De rechter beveelt opheffing van de op non-actiefstelling.Werknemer erkent dat er schuine… Lees verder

Instantie: Gerechtshof Amsterdam, 4 februari 1999

C. is de oom van K. K. voert aan dat C. toen zij ongeveer tien jaar oudwas ontuchtige handelingen met haar heeft gepleegd; hij heeft haar borstenen vagina betast en zich meermalen door… Lees verder