CRvB: niet uitbetalen ZEZ-uitkering in strijd met VN-Vrouwenverdrag, 25 januari 2024

Opnieuw heeft de CRvB geoordeeld dat het niet uitbetalen van een ZEZ-uitkering in strijd is met het VN-Vrouwenverdrag, art. 11 lid 2 onder b. Al eerder, in 2017, had de Raad geoordeeld dat dit artikel geschikt is voor rechterlijke toetsing. … Lees verder

Brief t.g.v. wetgevingsoverleg emancipatiebeleid d.d. 5 december 2022 over seksediscriminatie in het naamrecht

Op 29 november 2022 heeft de werkgroep naamrecht van de VVR de woordvoorders emancipatie in de vaste commissie voor OCW verzocht om aandacht te besteden aan seksediscriminatie in het naamrecht. In een email – hieronder opgenomen – vatte de werkgroep … Lees verder

Brief aan vaste commissie justitie en veiligheid met pleidooi voor nader verslag wetsvoorstel introductie gecombineerde geslachtsnaam

Op 29 juni 2022 verscheen de nota naar aanleiding van het verslag van het wetsvoorstel introductie gecombineerde geslachtsnaam (35990). Daarin wordt nauwelijks ingegaan op de vragen van verschillende fracties over het handhaven van de discriminerende vangnetbepaling (bij onenigheid tussen ouders … Lees verder

Vaders wil is wet. Vindt Rutte-IV dat nog steeds?

Op 2 mei 2022 publiceerde De Volkskrant het opinie-artikel van Dr. Annemarie Middelburg, coördinator van de werkgroep naamrecht van onze vereniging. Hieronder haar artikel: Correspondent Rosa van Gool (de Volkskrant, 27 april 2021) meldde dat het afgelopen is met de vrouwendiscriminatie in … Lees verder

Rechtszaak over rechtspositie 60.000 PGB zorgverleners en andere huishoudelijk werkers, zitting 13 november 2020

Vandaag kwam de rechtszaak van een PGB-zorgverleenster gesteund door Bureau Clara Wichmann (BCW) en de Vereniging voor Vrouw en Recht (VVR) voor bij de Rechtbank Rotterdam. De organisaties voeren met de zorgverleenster een strategische rechtszaak in het algemeen belang: een beroep tegen … Lees verder

Raad van State: NWO onzorgvuldig bij subsidieaanvraag zwangere wetenschapster

Spoedig na de aanvraag van een Vidi-subsidie bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek had een wetenschapster laten weten zwanger te zijn. Ze verzocht rekening te houden met vermoedelijke bevallingsdatum bij de termijn voor het schrijven van een weerwoord op … Lees verder

Niet verlengen arbeidsovereenkomst bij zwangerschap: billijke vergoeding

Rechtbank Den Haag deed op 21 maart 2018 een uitspraak ECLI:NL:RBDHA:2018:3433 waarmee een zwangere werkneemster een billijke vergoeding kreeg toegekend omdat haar tijdelijke arbeidsovereenkomst niet werd verlengd vanwege haar zwangerschap. De administratieve medewerkster had een aanstelling van een half jaar.De … Lees verder

Studerende moeders en zwangere studenten

Utrecht, 17 november 2016 Opening Joke Swiebel, voorzitter VVR In haar welkomstwoord vertelt zij dat, hoewel Vereniging voor Vrouw en Recht een kleine vereniging is, zij zich blijft inzetten voor de rechtspositie van vrouwen, aldus ook voor studerende moeders. Onderwijs … Lees verder

Brief aan Tweede Kamer over de toekomst van Art. 1 van de Grondwet, 16 maart 2016

De VVR heeft met zeven andere organisaties een brief gestuurd naar de Tweede Kamerleden die zich bezig houden met het initiatief wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de Grondwet (32 411). Deze kamerleden zouden overwegen om alle expliciet genoemde … Lees verder

Eva Cremers – Betogen voor Recht en Verandering

Op 26 juni 2014 verscheen bij Kluwer i.s.m. de VVR Betogen voor recht en verandering door Eva Cremers-Hartman, oud voorzitter van de VVR. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VVR op die dag is Eva bij acclamatie tot ere-lid van … Lees verder