Brief t.g.v. wetgevingsoverleg emancipatiebeleid d.d. 5 december 2022 over seksediscriminatie in het naamrecht

Op 29 november 2022 heeft de werkgroep naamrecht van de VVR de woordvoorders emancipatie in de vaste commissie voor OCW verzocht om aandacht te besteden aan seksediscriminatie in het naamrecht. In een email – hieronder opgenomen – vatte de werkgroep … Lees verder

Brief aan vaste commissie justitie en veiligheid met pleidooi voor nader verslag wetsvoorstel introductie gecombineerde geslachtsnaam

Op 29 juni 2022 verscheen de nota naar aanleiding van het verslag van het wetsvoorstel introductie gecombineerde geslachtsnaam (35990). Daarin wordt nauwelijks ingegaan op de vragen van verschillende fracties over het handhaven van de discriminerende vangnetbepaling (bij onenigheid tussen ouders … Lees verder

Vaders wil is wet. Vindt Rutte-IV dat nog steeds?

Op 2 mei 2022 publiceerde De Volkskrant het opinie-artikel van Dr. Annemarie Middelburg, coördinator van de werkgroep naamrecht van onze vereniging. Hieronder haar artikel: Correspondent Rosa van Gool (de Volkskrant, 27 april 2021) meldde dat het afgelopen is met de vrouwendiscriminatie in … Lees verder

Rechtszaak over rechtspositie 60.000 PGB zorgverleners en andere huishoudelijk werkers, zitting 13 november 2020

Vandaag kwam de rechtszaak van een PGB-zorgverleenster gesteund door Bureau Clara Wichmann (BCW) en de Vereniging voor Vrouw en Recht (VVR) voor bij de Rechtbank Rotterdam. De organisaties voeren met de zorgverleenster een strategische rechtszaak in het algemeen belang: een beroep tegen … Lees verder

Raad van State: NWO onzorgvuldig bij subsidieaanvraag zwangere wetenschapster

Spoedig na de aanvraag van een Vidi-subsidie bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek had een wetenschapster laten weten zwanger te zijn. Ze verzocht rekening te houden met vermoedelijke bevallingsdatum bij de termijn voor het schrijven van een weerwoord op … Lees verder

Niet verlengen arbeidsovereenkomst bij zwangerschap: billijke vergoeding

Rechtbank Den Haag deed op 21 maart 2018 een uitspraak ECLI:NL:RBDHA:2018:3433 waarmee een zwangere werkneemster een billijke vergoeding kreeg toegekend omdat haar tijdelijke arbeidsovereenkomst niet werd verlengd vanwege haar zwangerschap. De administratieve medewerkster had een aanstelling van een half jaar.De … Lees verder

Studerende moeders en zwangere studenten

Utrecht, 17 november 2016 Opening Joke Swiebel, voorzitter VVR In haar welkomstwoord vertelt zij dat, hoewel Vereniging voor Vrouw en Recht een kleine vereniging is, zij zich blijft inzetten voor de rechtspositie van vrouwen, aldus ook voor studerende moeders. Onderwijs … Lees verder

Brief aan Tweede Kamer over de toekomst van Art. 1 van de Grondwet, 16 maart 2016

De VVR heeft met zeven andere organisaties een brief gestuurd naar de Tweede Kamerleden die zich bezig houden met het initiatief wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de Grondwet (32 411). Deze kamerleden zouden overwegen om alle expliciet genoemde … Lees verder

Persbericht: Proefprocessenfonds verheugd over de uitspraak tegen de UvA

De Vereniging voor Vrouw en Recht was intensief betrokken bij de procedure tegen de UvA en ‘makelaar’ tussen Fonds en Edith Kuiper. Vandaar dat de VVR het persbericht van het Proefprocessenfonds overneemt. De uitspraak is in de rubriek Jurisprudentie geplaatst. … Lees verder

Openning blog seksediscriminatie bij universiteiten

PERSBERICHT De manier waarop wetenschappers in Nederland aan universiteiten worden benoemd, pakt vaak ongunstig uit voor vrouwen. Om hierin verbetering te brengen openen het Proefprocessenfonds Clara Wichmann en de Vereniging Vrouw en Recht Clara Wichmann (VVR) op 8 maart a.s. … Lees verder