Bestuur en ereleden

Bestuur

Bestuursleden zetten zich op vrijwillige basis en onbezoldigd in voor de VVR. Bestuursleden ontvangen alleen een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte reiskosten. De VVR heeft geen medewerkers in dienst.

Sinds de Algemene Ledenvergadering 16 november 2023 is het bestuur als volgt samengesteld:

  • Leontine Bijleveld (voorzitter), zelfstandig werkend onderzoeker en adviseur vrouwenrechten en arbeidsverhoudingen
  • Mieke van den Bergh (penningmeester), gezondheidsjurist
  • Luna Vollebregt (secretaris), beleidsadiviseur bij het College voor de Rechten van de Mens
  • Ariane Hendriks, familierecht advocaat in Amsterdam
  • Zaza van de Koppel, Master student European Law aan de Universiteit van Utrecht
  • Maaike Visser, Master student Forensica, Rechtspleging en Criminologie

Ereleden

Volgens art. 4 van de statuten mag de Vereniging voor Vrouw en Recht ereleden benoemen. In haar begintijd heeft de VVR de dochter van Clara Wichmann, mevrouw Hetty Passchier-Meijer tot erelid benoemd. Zij is in 2012 op 90-jarige leeftijd overleden.

Op de Algemene Ledenvergadering in 2014 is Eva Cremers-Hartman tot erelid benoemd. Mieke van der Burg, voorzitter van VVR: Eva Cremers verdient een erelidmaatschap in alle opzichten: haar bijdragen aan de VVR, ook onder moeilijk fysieke omstandigheden, haar kritische bijdragen op (rechtelijke) uitspraken, beleid etc. waar het de (slechte) rechtspositie van vrouwen betreft.
De optie om Eva tot erelid te benoemen is voorgelegd aan alle leden van VVR. Zij hebben unaniem met dit voorstel ingestemd en is daarmee een besluit van de ledenvergadering (artikel 12, lid 3).