Bestuur

Bestuursleden zetten zich op vrijwillige basis en onbezoldigd in voor de VVR. Bestuursleden ontvangen alleen een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte reiskosten. De VVR heeft geen medewerkers in dienst.

Sinds de Algemene Ledenvergadering 2015 is het bestuur als volgt samengesteld:

  • Joke Swiebel (voorzitter), voormalig Lid van het Europees Parlement; voormalig ambtenaar emancipatiebeleid
  • Marina van de Vijver-Aeckerlin (penningmeester), voorheen advocaat, specialisatie familiezaken met speciale aandacht voor huiselijk geweld, jeugdrecht, afstammingszaken
  • Riek Vilters (secretaris), zelfstandig adviseur, voorzitter van diverse klachtencommissies Ongewenst Gedrag, plv. lid College voor de Rechten van de Mens
  • Leo Klijn, advocaat (Tilburg)
  • Ines Orobio de Castro, eerder werkzaam als beleidsadviseur bij Women’s Exchange Programme International, E-Quality en Atria. Thans lid van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag