Bestuur

Bestuursleden zetten zich op vrijwillige basis en onbezoldigd in voor de VVR. Bestuursleden ontvangen alleen een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte reiskosten. De VVR heeft geen medewerkers in dienst.

Sinds de Algemene Ledenvergadering 7 oktober 2021 is het bestuur als volgt samengesteld:

  • Leontine Bijleveld (voorzitter), zelfstandig werkend onderzoeker en adviseur vrouwenrechten en arbeidsverhoudingen
  • Mieke van den Bergh (penningmeester), gezondheidsjurist
  • Luna Vollebregt (secretaris), beleidsadiviseur bij het College voor de Rechten van de Mens
  • Sara Etty, gedetacheerd op de BES-eilanden i.v.m. invoering wet huisverbod na huiselijk geweld
  • Ariane Hendriks, familierecht advocaat in Amsterdam
  • Zaza van de Koppel, Master student European Law aan de Universiteit van Utrecht