Bestuur

Bestuursleden zetten zich op vrijwillige basis en onbezoldigd in voor de VVR. Bestuursleden ontvangen alleen een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte reiskosten. De VVR heeft geen medewerkers in dienst.

Sinds de Algemene Ledenvergadering 10 oktober 2019 is het bestuur als volgt samengesteld:

  • Leontine Bijleveld (voorzitter), zelfstandig werkend onderzoeker en adviseur vrouwenrechten en arbeidsverhoudingen
  • Mieke van den Bergh (penningmeester), stafjurist Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam
  • Luna Vollebregt (secretaris), LLM student met specialisatie in Law and Gender aan de School of Oriental and African Studies, University of London
  • Sara Etty, beleidsmedewerker huiselijk geweld in Rotterdam
  • Ariane Hendriks, familierecht advocaat in Amsterdam
  • Hester Jansen, zelfstandig werkzaam in journalistiek en communicatie