Bestuur

Bestuursleden zetten zich op vrijwillige basis en onbezoldigd in voor de VVR. Bestuursleden ontvangen alleen een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte reiskosten. De VVR heeft geen medewerkers in dienst.

Sinds de Algemene Ledenvergadering 7 oktober 2021 is het bestuur als volgt samengesteld:

  • Leontine Bijleveld (voorzitter), zelfstandig werkend onderzoeker en adviseur vrouwenrechten en arbeidsverhoudingen
  • Mieke van den Bergh (penningmeester), gezondheidsjurist
  • Luna Vollebregt (secretaris), Co√∂rdinator Breed Mensenrechten Overleg Nederland
  • Sara Etty,¬†beleidsmedewerker huiselijk geweld in Rotterdam
  • Ariane Hendriks, familierecht advocaat in Amsterdam
  • Elise Ketelaars, mensenrechtenadviseur voor de EU civiele missie in Agadez, Niger
  • Ingrid Vledder, familierecht advocaat in Amsterdam