Bestuur

Bestuursleden zetten zich op vrijwillige basis en onbezoldigd in voor de VVR. Bestuursleden ontvangen alleen een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte reiskosten. De VVR heeft geen medewerkers in dienst.

Sinds de Algemene Ledenvergadering 2017 is het bestuur als volgt samengesteld:

  • Marina van de Vijver-Aeckerlin (penningmeester), voorheen advocaat, specialisatie familiezaken met speciale aandacht voor huiselijk geweld, jeugdrecht, afstammingszaken
  • Leontine Bijleveld, zelfstandig werkend onderzoeker en adviseur vrouwenrechten en arbeidsverhoudingen
  • Margreet de Boer, advocaat in Amsterdam
  • Sara Etty, beleidsmedewerker huiselijk geweld in Rotterdam

    Op een eerste bestuursvergadering begin januari zullen zijn functies verdelen.
    Daarnaast hebben zich nog drie kandidaat bestuursleden aangemeld. Zij lopen eerst een tijdje mee, alvorens zij besluiten zich wel of niet kandidaat te stellen.