Bestuur

Bestuursleden zetten zich op vrijwillige basis en onbezoldigd in voor de VVR. Bestuursleden ontvangen alleen een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte reiskosten. De VVR heeft geen medewerkers in dienst.

Sinds de Algemene Ledenvergadering 1 oktober 2020 is het bestuur als volgt samengesteld:

  • Leontine Bijleveld (voorzitter), zelfstandig werkend onderzoeker en adviseur vrouwenrechten en arbeidsverhoudingen
  • Mieke van den Bergh (penningmeester), gezondheidsjurist
  • Luna Vollebregt (secretaris), Co√∂rdinator Breed Mensenrechten Overleg Nederland
  • Sara Etty,¬†beleidsmedewerker huiselijk geweld in Rotterdam
  • Ariane Hendriks, familierecht advocaat in Amsterdam
  • Ingrid Vledder, familierecht advocaat in Amsterdam