Bestuur

Bestuursleden zetten zich op vrijwillige basis en onbezoldigd in voor de VVR. Bestuursleden ontvangen alleen een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte reiskosten. De VVR heeft geen medewerkers in dienst.

Sinds de Algemene Ledenvergadering 18 oktober 2018 is het bestuur als volgt samengesteld:

  • Leontine Bijleveld (voorzitter), zelfstandig werkend onderzoeker en adviseur vrouwenrechten en arbeidsverhoudingen
  • Mieke van den Bergh (penningmeester), stafjurist Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam
  • Luna Vollebregt (secretaris), LLM student met specialisatie in Law and Gender aan de School of Oriental and African Studies, University of London
  • Sara Etty, beleidsmedewerker huiselijk geweld in Rotterdam
  • Hester Jansen, zelfstandig werkzaam in journalistiek en communicatie