Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 2 december 2003

Veroordeling wegens verkrachting door verdachte, die als masseur/hypnotherapeut ervan werd beschuldigd een psychisch overwicht jegens cliente te hebben opgebouwd en van daaruit en daarna haar… Lees verder

Instantie: Gerechtshof Amsterdam, 23 mei 2002

B. vordert schadevergoeding van T. op grond van onrechtmatige daad, hierin bestaande dat T. als psychiater een affectieve relatie met haar is aangegaan terwijl zij in het kader van leertherapie… Lees verder

Instantie: Rechtbank ‘s-Hertogenbosch, 27 november 2001

Een fysiotherapeut wordt veroordeeld wegens seksueel misbruik van een aantal patiënten. Ten aanzien van verschillende slachtoffers worden verschillende delicten bewezen geacht: verkrachting,… Lees verder

Instantie: Gerechtshof Amsterdam, 15 februari 2001

Verdachte, werkzaam in de gezondheidszorg en/of maatschappelijke zorg, heeftontucht gepleegd met twee vrouwen die bij hem in therapie waren juist vanwegetraumatische ervaringen uit het… Lees verder

Instantie: Gerechtshof Arnhem, 1 september 1998

Een vrouw is tijdens haar verblijf in jeugdpsychiatrische kliniek seksueelmisbruikt door een hulpverlener. Zij wil thans van de werkgever(s) van dehulpverlener schadevergoeding… Lees verder

Instantie: President Rechtbank Amsterdam, 11 juni 1998

Vrouw is in 1986 tot 1990 in therapie geweest bij een psychiater en zijhadden ook een relatie. In 1992 is het contact hernieuwd en in 1995 zijn decontacten definitief verbroken. In 1997… Lees verder

Instantie: Hof Amsterdam, 26 februari 1998

Vrouw is van haar veertiende tot haar zestiende jaar regelmatig door haarhuisarts verkracht. Deze huisarts had een speciale band met het gezin omdathaar vader alcoholist was. De vrouw… Lees verder

Instantie: Hoge Raad, 23 januari 1998

Volgens de Hoge Raad heeft het Hof Amsterdam ten onrechte gesteld dat onderhet oude recht immateriële schadevergoeding alleen kan worden toegewezenwanneer deze voortvloeit uit… Lees verder

Instantie: Rechtbank Almelo, 26 september 1997

Huisarts F. heeft in de periode 1992 en 1995 ontucht gepleegd met tweevrouwelijke patiënten. De vrouwen zochten hulp bij de huisarts in verbandmet psychische problemen.Het OM… Lees verder

Instantie: Rechtbank Amsterdam, 24 september 1997

In het tussenvonnis werd A toegelaten tot het bewijs dat groepsleider Hhaar seksueel heeft misbruikt in de periode van oktober 1979 tot eind maart1984. A heeft zeven getuigen doen… Lees verder