Brief aan informateurs ten behoeve van de verbetering van de veiligheid van sekswerkers, 28 maart 2024

De VVR was één van de acht organisaties die een brief ondertekenden aan informateurs E. Dijkgraaf en R. van Zwol over de verbetering van veiligheid van sekswerkers. Het thema veiligheid is aangewezen als één van de prioriteiten in de onderhandelingen over een nieuw kabinet. Verbetering van de veiligheid van sekswerkers is urgent, omdat zij momenteel onevenredig vaak slachtoffer zijn van geweld.

Andere ondertekenaars: Aidsfonds/SOA Aids, Amnesty International, Bureau Clara Wichmann, Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Netwerk VN-Vrouwenverdrag, SWAD tegen stigma op sekswerk, SekswerkExpertise.

De brief in PDF vindt u hier: Brief aan informateurs E. Dijkgraaf en R. van Zwol ter behoeve van de verbetering van de veiligheid van sekswerkers