Korting nabestaandenpensioenen vanwege leeftijdsverschil nog niet uitgebannen

Wie dacht dat na het arrest van de Hoge Raad op 18 december 2015 (ECLI:NL:HR:2015:3628) de korting van nabestaandenpensioenen bij (groot) leeftijdsverschil tussen partners bij alle pensioenregelingen wel herijkt zou zijn komt bedrogen uit. Dit bleek de VVR medio 2023 … Lees verder

Instantie: Commissie Gelijke Behandeling, 6 juli 2007

Een beroepspensioenfonds maakt geen verboden onderscheid op grond van geslacht door het hanteren van een verschillende ruilvoet voor mannen en vrouwen bij een… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 13 augustus 2002

De vakbond en de Acht Mei beweging dienen ieder twee verzoeken in bij de Cgb met betrekking tot de vraag of het Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen dan wel de RK Bisschoppenconferentie… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 5 juli 2002

De pensioenregeling die een verplichte nabestaandendekking kent voor alle deelnemers en die deze dekking ombouwt tot één waarin die faciliteit stopt op de datum pensioenleeftijd, waarna… Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 12 april 2002

Eiseres eist met ingang van 1978 toegang tot de bedrijfspensioenregeling van haar werkgever. Deze regeling is alleen van toepassing op het technisch personeel en sluit administratief personeel… Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 1 februari 2002

Na een huwelijk van dertig jaar is op 13 november 2000 de echtscheidingsbeschikking ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Partijen waren op huwelijkse voorwaarden gehuwd met… Lees verder

Instantie: Gerechtshof Den Bosch, 15 januari 2002

Partijen verschillen van mening over de vermogensrechtelijke gevolgen van hunechtscheiding. Zij hebben voorafgaand aan hun huwelijk in 1976 ongeveer twee jaar samengewoond; de man studeerde… Lees verder

Instantie: Rechtbank Amsterdam, 29 augustus 2001

Eiseres heeft een lager pensioen gekregen dan zij gekregen zou hebben als zijeen man was geweest, dit omdat het pensioenreglement dat gold ten tijde vanhaar indiensttreding in 1972… Lees verder

Instantie: Commissie van Beroep PGGM, 26 mei 2000

Appellante verzoekt om volledige pensioenreparatie over de periode 9 juni1977 (datum huwelijk) tot 23 augustus 1979 (bereiken 25-jarige leeftijd).Over deze periode was zij uitgesloten… Lees verder

Instantie: Hof van Justitie EG, 16 mei 2000

Aan de orde zijn een aantal Engelse pensioenreglementen waarvandeeltijdwerknemers in het verleden werden uitgesloten. Eisers vorderenaansluiting met terugwerkende kracht tot in beginsel… Lees verder