Instantie: Commissie gelijke behandeling, 25 januari 1999

Verzoekster werd via een uitzendbureau bij de wederpartij te werk gesteld alstelemarketingmedewerker. Na korte tijd werd zij weggestuurd met de mededelingdat zij niet was ingeroosterd…. Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 11 juni 1998

Verzoekster is van Sloveense afkomst en heeft de Sloveense nationaliteit. Dewederpartij houdt zich bezig met omscholing en plaatsing in functies in deautomatisering van werkloze HBO-ers… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 11 juni 1998

Verzoeker is van Surinaamse afkomst en is als groepsleider bij de wederpartijwerkzaam geweest. Verzoeker meent dat de wederpartij zich schuldig heeftgemaakt aan onderscheid op grond van… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 20 mei 1998

Verzoeker, een vijftienjarige asielzoeker die in een Opvang Centrum verbleef,liep tijdens het sporten een in tweeën gespleten voortand op. De dienstdoendetandarts weigerde verzoeker… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 15 mei 1998

Verzoekster, van Antilliaanse afkomst, werkte gedurende een maand alsreceptioniste/telefoniste bij een bedrijf dat handelt in kantoor- enafrekensystemen. Verzoekster werd tijdens haar… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 15 mei 1998

Verzoekster heeft bij de wederpartij (een uitzendbureau) gesolliciteerd naarde functie van administratief medewerker bij een woningstichting. Verzoeksterstelt dat haar tijdens het… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 13 mei 1998

Verzoeker, die een joodse achtergrond heeft en van Israëlische afkomst is,heeft gesolliciteerd naar de functie van chauffeur bij de wederpartij. Hijheeft direct voor aanvang van het… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 7 mei 1998

Verzoeker heeft bij wederpartij gewerkt. Hij stelt discriminerend te zijnbejegend. Verder stelt verzoeker dat onderscheid is gemaakt bij debeëindiging van de arbeidsovereenkomst. De… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 29 april 1998

Verzoeker heeft bij de wederpartij gewerkt. Hij stelt door verschillendecollega's discriminerend te zijn bejegend vanwege zijn joodse achtergrond.Discriminatie op grond van joodse… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 28 april 1998

Verzoekster, van Surinaamse afkomst, heeft bij de wederpartij een opleidinggevolgd tot Leidster Kindercentra. Zij stelt dat zij tijdens het volgen vandeze opleiding ongelijk werd… Lees verder