Hoge Raad bevestigt afwijzing collectieve vordering Stichting Music#MeToo

De Stichting Music#MeToo wilde artiesten en hun producenten als getuigen onder ede laten horen over grensoverschrijdende en discriminerende teksten in hun muziek. Dit als voorbereiding voor een later tegen Warner Music in te stellen procedure. De rechtbank had de vordering … Lees verder

Verslag bijeenkomst Women’s Access to Justice, 1 juni 2017

In samenwerking met het Netwerk VN-Vrouwenverdrag en UvA leerstoel sociale rechtshulp organiseerde de VVR op 1 juni een themabijeenkomst over Women’s Access to Justice. Aanleiding was CEDAW General Recommendation 33 on women’s access to justice (Algemene Aanbeveling 33 van het … Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 25 april 1997

Een belangenorganisatie klaagt over een advertentie van een algemeneinstelling voor welzijnsbevordering. In de advertentie staat dat de voorkeuruitgaat naar een Marokkaanse man. De… Lees verder

Instantie: Gerechtshof Amsterdam, 3 oktober 1996

De VSV (Verontruste Schippersvrouwen) vraagt subsidie aan. Deze wordttoegekend. De AMVV (Algemene Maatschappij Voor Varenden) biedt VSV onderdakaan. VSV gaat op dit aanbod in wegens de… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 11 juni 1996

De wederpartij heeft een personeelsadvertentie geplaatst voor een vacature inde jeugdhulpverlening. Gevraagd wordt `Een Planner met Smoel en Strot m/v'.De advertentie bevat een… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 16 april 1996

Verzoekster heeft een personeelsadvertentie van de wederpartij gesignaleerdin de Intermediair van 3 november 1995. In de linkerhelft van de advertentiestaat in grote letters:`(…)… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 6 maart 1996

De wederpartij stelt bij het verstrekken van leningen aan vreemdelingen meteen C-status de eis van een borgstelling. Deze eis wordt niet gesteld aanmensen met de Nederlandse… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 19 januari 1996

De wederpartij heeft in een reclamefolder geadverteerd voor een zogenaamd`schurenfeest'. Daarbij werd vermeld dat de toegang voor dames ƒ 20 bedroegen voor heren ƒ 25.De… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 22 december 1995

De wederpartij heeft een personeelsadvertentie geplaatst voor defunctie van groepsbegeleider bij het Boddaerthuis De Reinboge te Sneek.In deze advertentie wordt gevraagd: "Welke vent… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 18 juli 1995

Verzoekster stelt zich onder meer ten doel adequaat op te treden tegeninstellingen die zich aan discriminatie schuldig maken. In dat kaderheeft verzoekster gesteld dat de wederpartij in… Lees verder