Onrechtmatige daad, onderscheid wegens zwangerschap, gedeeltelijk toewijzing schadevergoeding

Eiseres heeft gesolliciteerd bij het COA als casemanager. Aan het eind van het tweede sollicitatiegesprek vertelt ze zwanger te zijn. In een door eiseres opgenomen telefoongesprek wordt ze vervolgens afgewezen voor de functie. Net als het College voor de Rechten … Lees verder

Instantie: Rechtbank Zutphen, 2 maart 2001

De totale schade van X is tot een bedrag van ƒ 100.000 meer dan voldoendeaannemelijk, en een eventueel restitutierisico is daarmee verwaarloosbaarklein. Bij het strafvonnis is aan X… Lees verder

Instantie: Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 9 november 2000

Y. is door de Rechtbank Den Bosch bij vonnis van 21 december 1995 terzake vanverkrachting veroordeeld. In het onderhavige hoger beroep (na een verwijzingdoor de Hoge Raad) is nog… Lees verder

Instantie: Rechtbank Alkmaar, 20 juli 2000

Gedaagde heeft eiseres, terwijl zij aan zijn zorg was toevertrouwd, van haarvierde tot twaalfde jaar seksueel misbruikt. De ontuchtige handelingenomvatten geen binnendringen. Gedaagde… Lees verder

Instantie: Rechtbank Amsterdam, 5 juli 2000

Eiseres is in 1986 bij gedaagde (psychiater) in therapie gegaan. Partijenhadden elkaar vóór de behandeling leren kennen en gedaagde was verliefd opeiseres geworden. Gedurende de… Lees verder

Instantie: Rechtbank ‘s-Hertogenbosch, 23 juni 2000

Ernstig seksueel misbruik van dochter door vader. In het kader van destrafzaak is al een schadevergoeding van ƒ 24.338 toegekend. Eiseres vordertnu nog ƒ 40.000 smartengeld, ƒ… Lees verder

Instantie: Gerechtshof Leeuwarden, 20 februari 2000

Vordering tot schadevergoeding door slachtoffer ontucht. Appellante vordertonder meer vergoeding van kosten wegens psychotherapeutische behandeling enrapportage. Geïntimeerde heeft… Lees verder

Instantie: Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven, 22 december 1999

Seksueel misbruik door psychiater. Verzoekster werd behandeld wegens (ondermeer) incestverleden. Psychiater had gedurende behandelsessies meermalengemeenschap met haar. De strafzaak is… Lees verder

Instantie: Rechtbank Amsterdam, 15 december 1999

Gedaagde is een oom van eiseres. Hij heeft zijn nichtje seksueel misbruiktvan haar vijfde tot zestiende jaar. Hiervoor is hij in 1997 strafrechtelijkveroordeeld tot achttien maanden… Lees verder

Instantie: Rechtbank Arnhem, 4 november 1999

Eiser is tussen zijn zevende en zestiende jaar zeer ernstig (sadistisch)seksueel misbruikt door gedaagde; eisers zeven jaar oudere broer. Ruim dertigjaar later raakt eiser in een… Lees verder