Instantie: Rechtbank Amsterdam, 12 juli 1995

Moeder heeft aangifte gedaan van seksueel misbruik van haar dochtertje dooreen nachtwaker in een kindertehuis. Her kindertehuis heeft hierna deplaatsing van het kind zonder toestemming… Lees verder

Instantie: President rechtbank Den Haag, 10 mei 1995

Eiseres is in de periode augustus 1983 tot medio 1992 patiënte geweest bijgedaagde, die een oogsartsenpraktijk dreef. Van januari 1991 tot en met mei1991 hebben tussen partijen… Lees verder

Instantie: Gerechtshof Amsterdam, 13 april 1995

De vrouw is als zijn patiente door de arts seksueel misbruikt. Destrafkamer van de Rechtbank Haarlem veroordeelde de arts op 20 december1993 tot een gevangenisstraf voor de duur van 24… Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 17 maart 1995

Een patiente, vrijwillig opgenomen in de gesloten afdeling vaneen psychiatrisch ziekenhuis en de arts verklaren over en weerverliefd te zijn, waarop de behandelrelatie verbroken wordt… Lees verder

Instantie: President Rechtbank ‘s-Gravenhage, 24 februari 1995

Eiseres heeft jarenlang (twaalf jaren) een seksuele relatie gehad met haarbehandelend psychiater. De therapie is zonder doorverwijzing gestopt. Zijheeft veel psychische schade geleden… Lees verder

Instantie: Rechtbank ‘s-Gravenhage, 14 december 1994

De vrouw is seksueel misbruikt door de haar behandelende psychotherapeut.De Vereniging voor Psychotherapie heeft een ingediende klacht gegrond verklaarden de therapeut voor vier jaar… Lees verder

Instantie: Europese Commissie voor de rechten van de mens, 30 november 1994

F is veroordeeld tot zes jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf en totelf jaar ontzetting uit het recht tot uitoefening van het beroep vangeneeskundige (RN 1990, 118, RN 1991, 141 en RN… Lees verder

Instantie: Hof ‘s-Hertogenbosch, 10 augustus 1994

Geintimeerde, fysiotherapeut, is tijdens de behandeling een relatieaangegaan met appellante, zijn patiente. De fysiotherapeut is hiervoortuchtrechtelijk veroordeeld tot twee jaar… Lees verder

Instantie: Gerechtshof Amsterdam, 28 juli 1994

De vrouw is als zijn patiente door de arts seksueelmisbruikt. De strafkamer van de Rechtbank Haarlem veroordeeldede arts op 20 december 1993 tot een gevangenisstraf voor deduur van… Lees verder

Instantie: Hof Amsterdam, 30 juni 1994

De vrouw is in 1977-1978 in therapie; er ontstaat een seksuele relatie met detherapeut, waarna deze de therapie beëindigd. De relatie duurt drie jaar. Devrouw stelt dat gedaagde de… Lees verder