Instantie: Gerechtshof ‘s-Gravenhage, 11 december 2004

Bij de echtscheidingsbeschikking van 8 oktober 1998 heeft de Rechtbank Breda de kinderalimentatie vastgesteld op ƒ 350,- per kind per maand. Er zijn twee kinderen. Vader verzoekt thans… Lees verder

Instantie: Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 27 februari 2003

Het is in strijd met de redelijkheid en billijkheid wanneer de wettelijke onderhoudsplicht ten opzichte van de kinderen wordt achtergesteld bij de afdrachten die de man ingevolge de… Lees verder

Instantie: President Rechtbank ‘s-Hertogenbosch, 27 februari 2003

De vrouw tracht met executiemaatregelen achterstallige kinder- en partneralimentatie te innen, zoals deze is vastgesteld in een echtscheidingsbeschikking uit 1993. De rechter oordeelt dat er… Lees verder

Instantie: Gerechtshof ‘s-Gravenhage, 4 december 2002

Instantie Gerechtshof ‘s-Gravenhage Samenvatting Volledige tekst Volledige tekst niet beschikbaar. Rechters Mrs. Fockema Andreae-Hartsuiker, Dusamos, Duindam … Lees verder

Instantie: Rechtbank Amsterdam, 16 oktober 2002

Nu de man ontkent de verwekker van het kind te zijn gelast de rechtbank een deskundigenonderzoek. Blijkens het rapport van het Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst is de man… Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 20 september 2002

Onvoldoende motivatie door Hof bij vaststellen ingangsdatum kinderalimentatieBij het vaststellen van de ingangsdatum van de (gewijzigde) alimentatieverplichting heeft de wetgever de rechter… Lees verder

Instantie: Gerechtshof ‘s-Gravenhage, 21 augustus 2002

Bij de bepaling van de hoogte van de kinderalimentatie oordeelt het hof het redelijk dat 100% van de draagkrachtruimte daarvoor wordt aangewend, nu gebleken is dat alle kosten van het kind… Lees verder

Instantie: Gerechtshof ‘s-Gravenhage, 1 mei 2002

Bij de echtscheiding in 1999 heeft de rechtbank ten laste van de vader voor de kinderen een bedrag van ƒ 250,– per kind per maand vastgesteld en voor de vrouw een bedrag van ƒ 1.090,-…. Lees verder

Instantie: Rechtbank Almelo, 17 april 2002

De vrouw vraagt een kinderbijdrage van454,- euro per maand. Bij het vaststellen van de behoefte neemt de rechter als uitgangspunt de situatie waarin de man deel was blijven uitmaken van het… Lees verder

Instantie: Gerechtshof ‘s-Gravenhage, 6 maart 2002

De vader verzoekt om de kinderbijdrage op nihil te stellen omdat hij geen inkomen heeft. Het hof formuleert eerst het uitgangspunt dat de verplichting tot onderhoud van kinderen een zodanig… Lees verder