Instantie: Hof van Justitie EG, 11 juli 2002

Dhr. Carpenter is in mei 1996 met zijn Filippijnse echtgenote gehuwd. De aanvraag van mw. Carpenter voor een vergunning tot verblijf wordt afgewezen en zij wordt bedreigd met uitzetting. In… Lees verder

Instantie: Europees Hof voor de rechten van de mens, 30 april 2002

Een Nederlandse vrouw is in Noorwegen gedetineerd. Ze bevalt tijdens de voorlopige hechtenis en mag haar kind niet bij zich houden. Wel is er gedurende de eerste drie maanden dagelijks contact,… Lees verder

Instantie: Rechtbank ‘s-Gravenhage, 20 november 2000

Het huwelijk van eiseres is in 1997 feitelijk verbroken. De aanvraag voorvoortgezet verblijf is afgewezen omdat eiseres niet voldeed aan hetmiddelenvereiste na het zgn. zoekjaar. Uit… Lees verder

Instantie: Rechtbank ‘s-Gravenhage zp Haarlem, 4 mei 2000

Eiser, een Somalische man, heeft beroep ingesteld tegen de afwijzende beslissingop de aanvraag om verlening van een mvv, die zijn in Nederland verblijvendeechtgenote voor hem heeft… Lees verder

Instantie: Rechtbank ‘s-Gravenhage zp Amsterdam, 6 december 1999

Aanvraag verblijfsvergunning door Filippijnse vrouw met zevenjarig Nederlandskind. De vrouw verbleef tot dusver illegaal in Nederland. In debelangenafweging dient te worden betrokken… Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 26 november 1999

Aangezien art. 1:377a BW bepaalt dat een kind en de niet met het gezagbelaste ouder recht hebben op omgang met elkaar, is er door de erkenning vanhet kind in beginsel sprake van… Lees verder

Instantie: Gerechtshof ‘s-Gravenhage, 27 augustus 1999

In 1993 heeft verzoeker het kind van de vrouw geadopteerd(stiefouderadoptie). In 1996 zijn partijen vervolgens gescheiden. Verzoeker,de man, stelt dat hij niet gehouden is alimentatie… Lees verder

Instantie: Rechtbank ‘s-Gravenhage, 19 juni 1999

Minderjarig kind, 13 jaar oud, vraagt toelating bij haar vader. Haar ouderszijn in 1989 gescheiden en zij is in eerste instantie toegewezen aan haarmoeder in Turkije. Haar vader… Lees verder

Instantie: Rechtbank Den Haag zp Amsterdam, 19 mei 1999

Eiser, van Algerijnse nationaliteit, verblijft sinds 1991 in Nederland. Hijis in 1993 gehuwd en in 1995 gescheiden . Zij ex-echtgenote bezit deNederlandse nationaliteit. Met betrekking… Lees verder

Instantie: Rechtbank ‘s-Gravenhage zp Zwolle, 29 maart 1999

Toelating o.g.v. art. 8 EVRM. Kinderen (geboren 1982 en 1987) van eenAfghaanse vrouw verblijven ten tijde van de in het geding zijnde beschikkingop basis van vvtv bij familie in… Lees verder