Brief aan vaste commissie Justitie en Veiligheid over wetsvoorstel herziening partneralimentatie, 11 september 2018

Geachte dames en heren,          Brief_TK_Partner Alimentatie_100918 in PDF Vlak voor het zomerreces besprak u in de Tweede Kamer het aangepaste initiatief wetsvoorstel herziening partneralimentatie (kamerstukken 34 231) in eerste termijn. Het vervolg, het antwoord van initiatiefnemers in eerste termijn, zal … Lees verder

Programma seminar Is partneralimentatie aan vernieuwing toe?

vrijdag 18 september 2015 Programma 15.00 – Inloop 15.30 – drs. Ans Merens, wetenschappelijk medewerker SCP en auteur Emancipatiemonitor 2014) 15.50 – mr. Jeroen Recourt, lid Tweede Kamer en een van indieners van het wetsvoorstel. 16.10 – mr. Ariane Hendriks … Lees verder

Instantie: Gerechtshof ‘s-Gravenhage, 4 december 2002

Na de echtscheiding rust op de man de verplichting om ten behoeve van de vrouw een bedrag van ƒ 475,- alimentatie te betalen en voor de twee kinderen ƒ 250,- per kind per maand.De man… Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 20 september 2002

Onvoldoende motivatie door Hof bij vaststellen ingangsdatum verlaging van de alimentatie.Bij het vaststellen van de ingangsdatum van de (gewijzigde) alimentatieverplichting heeft de… Lees verder

Instantie: Gerechtshof ‘s-Gravenhage, 1 mei 2002

Bij de echtscheiding in 1999 heeft de rechtbank ten laste van de vader voor de kinderen een bedrag van ƒ 250,– per kind per maand vastgesteld en voor de vrouw een bedrag van ƒ 1.090,-…. Lees verder

Instantie: Gerechtshof ‘s-Gravenhage, 10 april 2002

In deze zaak beroept de vrouw zich tevergeefs op de uitspraak van de Hoge Raad van 25 januari 2002, nr. R01/061HR (ook in dit katern opgenomen onder nummer RN 1492). Partijen zijn in 1999… Lees verder

Instantie: Gerechtshof ‘s-Gravenhage, 13 maart 2002

Vaststelling alimentatie ten behoeve van de vrouw. De man stelt dat de leeftijd van het jongste kind (geboren in 1985) geen belemmering (meer) behoeft te zijn voor de vrouw om haar… Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 1 februari 2002

Na een huwelijk van dertig jaar is op 13 november 2000 de echtscheidingsbeschikking ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Partijen waren op huwelijkse voorwaarden gehuwd met… Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 9 november 2001

Partijen zijn in 1979 gescheiden. In het echtscheidingsvonnis is de manveroordeeld tot betaling van een uitkering tot levensonderhoud ten behoevevan de vrouw van ƒ 2.210,10 per… Lees verder

Instantie: Centrale Raad van Beroep, 11 juli 2001

Appellante is gehuwd geweest met C. Het huwelijk is in 1975 doorechtscheiding ontbonden. Bij het echtscheidingsvonnis uit 1975 is C.veroordeeld tot betaling aan appellante van een… Lees verder