Raad van State: NWO onzorgvuldig bij subsidieaanvraag zwangere wetenschapster

Spoedig na de aanvraag van een Vidi-subsidie bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek had een wetenschapster laten weten zwanger te zijn. Ze verzocht rekening te houden met vermoedelijke bevallingsdatum bij de termijn voor het schrijven van een weerwoord op … Lees verder

Marlies Vegter: Schadevergoeding bij zwangerschapsdiscriminatie. Inleiding voor werkgroep sociaal en Europees recht, 22 november 2018

Het recht op schadevergoeding bij het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wegens zwangerschap Inleiding Zoals bekend komt het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in geval van zwangerschap in Nederland zeer regelmatig voor. Zie hierover … Lees verder

Niet verlengen arbeidsovereenkomst bij zwangerschap: billijke vergoeding

Rechtbank Den Haag deed op 21 maart 2018 een uitspraak ECLI:NL:RBDHA:2018:3433 waarmee een zwangere werkneemster een billijke vergoeding kreeg toegekend omdat haar tijdelijke arbeidsovereenkomst niet werd verlengd vanwege haar zwangerschap. De administratieve medewerkster had een aanstelling van een half jaar.De … Lees verder

EHvJ: bij collectief ontslag hoeven zwangere vrouwen niet uitgezonderd te worden

Op 22 februari 2018 heeft het EHvJ in een Spaanse zaak bepaald dat het niet in strijd is met EU-recht als nationale wetgeving toelaat dat bij een met vakbonden uitonderhandeld collectief ontslag ook een zwangere vrouw tijdens haar zwangerschap wordt ontslagen … Lees verder

MELDPUNT zwangerschapsuitkering zelfstandigen

Het Meldpunt zwangerschapsuitkering zelfstandigen van FNV Vrouw is medio maart 2018 over gegaan naar FNV Zelfstandigen, die daarvoor een nieuwe website heeft gemaakt.  Op dat moment hadden zich 1550 vrouwen gemeld. De VVR, het Proefprocessenfonds en FNV Vrouw zijn nauw … Lees verder

Vrouwelijke zzp’er ontvangt alsnog € 5.600 compensatie

Goed nieuws voor vrouwen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen en toen als zelfstandige werkzaam waren. Vanaf 15 mei tot en met 30 september 2018 kan alsnog een zwangerschapsuitkering worden aangevraagd. Dat heeft het Ministerie … Lees verder

CRvB 27 juli 2017: rechtstreekse werking art. 11 lid 2 sub b VN-Vrouwenverdrag

In een tussenuitspraak oordeelde de Centrale Raad van Beroep dat de afschaffing van de WAZ-zwangerschaspsuitkering strijdig is met VN-Vrouwenverdrag art 11 lid 2 sub b. Volgens de CRvB moet passende compensatie worden geboden, termijn van 16 weken om aan verdragsverplichting … Lees verder

Studerende moeders en zwangere studenten

Utrecht, 17 november 2016 Opening Joke Swiebel, voorzitter VVR In haar welkomstwoord vertelt zij dat, hoewel Vereniging voor Vrouw en Recht een kleine vereniging is, zij zich blijft inzetten voor de rechtspositie van vrouwen, aldus ook voor studerende moeders. Onderwijs … Lees verder

Brief aan Tweede Kamer over uitbreiding herleving werknemerschap voor zwangere zelfstandigen, d.d. 28 augustus 2014

Aan de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelenheid van de Tweede Kamer Postbus 20018 2500 EA Den Haag Betreft: wetsontwerp verzamelwet SZW 2015 ( 33 988) uitbreiding herleving werknemerschap voor zwangere zelfstandigen Leiden, 28 augustus 2014 … Lees verder

Instantie: Commissie Gelijke Behandeling, 28 juli 2009

Universiteit maakt verboden onderscheid op grond van zwangerschap, door verzoek van zwangere student om een herkansing te mogen doen af te wijzen. De student kon vanwege haar zwangerschap niet… Lees verder