Korting nabestaandenpensioenen vanwege leeftijdsverschil nog niet uitgebannen

Wie dacht dat na het arrest van de Hoge Raad op 18 december 2015 (ECLI:NL:HR:2015:3628) de korting van nabestaandenpensioenen bij (groot) leeftijdsverschil tussen partners bij alle pensioenregelingen wel herijkt zou zijn komt bedrogen uit. Dit bleek de VVR medio 2023 … Lees verder

EHvJ: uitspraak in Spaanse zaak over uitsluiting huishoudelijk personeel van werkloosheidsuitkering

Op 24 februari 2022 is het arrest van het Hof van Justitie van de EU over de uitsluiting van Spaans huishoudelijk personeel van werkloosheidsuitkeringen gepubliceerd (C-389/20). Het HvJ EU acht de uitsluiting niet in overeenstemming met de derde gelijke behandelings … Lees verder

Anja Eleveld; Waar maakt Bolkestein zich eigenlijk druk over? Volkskrant, 10 december 2015

Frits Bolkestein richt zijn pijlen op de voorgestelde richtlijn ‘Gelijke Behandeling’ uit 2008 (O&D, 7 december). Deze richtlijn verbiedt discriminatie óók op grond van religie, seksuele geaardheid, leeftijd en handicap en deze discriminatieverboden gelden óók bij het aanbieden van goederen … Lees verder

Eva Cremers – Betogen voor Recht en Verandering

Op 26 juni 2014 verscheen bij Kluwer i.s.m. de VVR Betogen voor recht en verandering door Eva Cremers-Hartman, oud voorzitter van de VVR. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VVR op die dag is Eva bij acclamatie tot ere-lid van … Lees verder

Uitspraak Rechtbank Amsterdam over discriminatie bij benoeming aan UvA, 13 maart 2013

Hier is de PDF van de uitspraak dd 13 maart 2013 in de zaak Edith Kuiper en de stichting Proefprocessenfonds Clara Wichmann tegen de Universiteit van Amsterdam. LJN-nummer: BZ4174 vonnis 13 maart 2013 … Lees verder

Instantie: EHRM – Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 17 februari 2011

Ongelijke behandeling, maar gerechtsvaardigd.
Het EHRM oordeelt dat Tsjechië mannen en vrouwen ongelijk behandelt, omdat de leeftijd waarop vrouwen met pensioen kunnen gaan kan worden verlaagd… Lees verder

Instantie: Europees Hof van Justitie, 9 februari 2008

Een werkneemster in Oostenrijk is door haar werkgever ontslagen tijdens een IVF-behandeling. Op de dag van ontslag waren de bij haar uitgenomen eicellen al door haar partner bevrucht, maar nog niet… Lees verder

Instantie: Human Rights Committee, 1 april 2004

De vrouw, verzoekster, heeft ongehuwd samengewoond met haar partner. Die partner overleed in 1995 op weg naar zijn werk, als gevolg van een verkeersongeval. Hij had toen al zijn ongeboren… Lees verder

Instantie: Human Rights Committee, 1 april 2004

De vrouw, verzoekster, heeft ongehuwd samengewoond met haar partner. Die partner overleed in 1995 op weg naar zijn werk, als gevolg van een verkeersongeval. Hij had toen al zijn ongeboren… Lees verder

Instantie: Centrale Raad van Beroep, 23 januari 2003

De beslissing van werkgever, het ministerie, tot afwijzing van het verzoek van een mannelijke werknemer om in aanmerking te komen voor kinderopvang is niet in strijd met nationaal of… Lees verder