Instantie: Commissie gelijke behandeling, 25 mei 1999

Een homoseksuele onderwijzer is onterecht door een Christelijke schoolafgewezen. Een school mag een sollicitant niet om het enkele feit dat hij alshomoseksueel ongehuwd met zijn partner… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 2 februari 1999

De klager en zijn partner zijn een partnerschapregistratie aangegaan. Kortdaarna is de partner aangemeld bij het pensioenfonds voor eennabestaandenpensioen. Bij de vaststelling van de… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 15 december 1998

Verzoeker heeft een mannelijke partner met wie hij duurzaam samenwoont.Hij heeft een pensioenregeling bij de wederpartij. Tot 1 juli 1994 kwamenalleen gehuwde werknemers in aanmerking… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 19 oktober 1998

Een man woont samen met zijn mannelijke partner. De werkgever van de manheeft een regeling getroffen ten behoeve van haar werknemers die door deinwerkingtreding van de Anw financieel… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 7 oktober 1998

Twee samenwonende mannen hebben sinds 1982 ieder een pensioenaanspraakopgebouwd. Door een nieuwe werksituatie van een van de mannen is het voor henniet meer mogelijk om op hetzelfde… Lees verder

Instantie: Rechtbank Rotterdam, 19 maart 1998

Gezamenlijk gezag voor beide moeders wordt toegekend en de kinderen krijgende naam van de niet-biologische moeder. Het gezin presenteert zich ookonder die naam naar buiten toe en met de… Lees verder

Instantie: Supreme Court of the United States, 4 maart 1998

Oncale werd mishandeld en seksueel geïntimideerd door zijn mannelijkecollega's. Alhoewel hij deze voorvallen heeft gemeld aan zijn chef, werd erniet tegen opgetreden. Oncale stapte… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 12 februari 1998

Een organisatie op geestelijke grondslag exploiteert een tehuis met alsdoel de verzorging van oudere leden van de organisatie en hun partners.Een man is lid van de organisatie en heeft… Lees verder

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, 7 februari 1998

De niet-toekenning van reisfaciliteiten ten gunste van de persoon, vanhetzelfde geslacht, waarmee een werknemer een duurzame relatie onderhoudt,terwijl eenn dergelijke faciliteit wel… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 19 december 1997

De Katholieke Theologische Universiteit Utrecht (KTU) gaf deelnemers vanhomo-disputen geen en deelnemers van andere disputen wel studiepunten voordeelname aan een dispuut. Later is deze… Lees verder