Instantie: Commissie Gelijke Behandeling, 1 februari 2007

Verzoeker heeft in het kader van een herplaatsingtraject zijn interesse kenbaar gemaakt voor de functie van vertrouwenspersoon. Verzoeker is afgewezen omdat het geldende… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 25 mei 1999

Een homoseksuele onderwijzer is onterecht door een Christelijke schoolafgewezen. Een school mag een sollicitant niet om het enkele feit dat hij alshomoseksueel ongehuwd met zijn partner… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 2 februari 1999

Het hanteren van een leeftijdsgrens die hoofdzakelijk aansluit bij delevensloop van mannen lijkt op het eerste gezicht niet in overeenstemming metde internationale verplichtingen van… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 12 september 1998

Een man solliciteerde naar het lidmaatschap van de gemeentelijke Kabelraad.Hij werd afgewezen met de mededeling dat bij de selectie rekening werdgehouden met de verhouding man/vrouw,… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 29 mei 1998

Verzoekster heeft bij de wederpartij (een instelling op bijzondere grondslag)gesolliciteerd naar een functie van universitair docentGodsdienstwetenschappen, een functie waarin zij… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 15 mei 1998

Verzoekster heeft bij de wederpartij (een uitzendbureau) gesolliciteerd naarde functie van administratief medewerker bij een woningstichting. Verzoeksterstelt dat haar tijdens het… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 13 mei 1998

Verzoeker, die een joodse achtergrond heeft en van Israëlische afkomst is,heeft gesolliciteerd naar de functie van chauffeur bij de wederpartij. Hijheeft direct voor aanvang van het… Lees verder

Instantie: Rechtbank Amsterdam, 29 april 1998

De UvA voert een voorkeursbeleid waarbij in de eerste ronde uitsluitendvrouwelijke kandidaten worden uitgenodigd die aan de functie-eisen voldoen.Op een vacature voor hoogleraar… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 28 april 1998

De wederpartij beheert een verpleeghuis voor zieken behorend tot deGereformeerde Gezindte. Verzoekster heeft bij de wederpartij gesolliciteerdnaar een stageplaats in het kader van haar… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 14 april 1998

Verzoeker is van Iraakse afkomst en heeft de Nederlandse nationaliteit.Verzoeker stuurde een open sollicitatie aan de wederpartij om in aanmerkingte komen voor de functie van… Lees verder