Instantie: GERECHTSHOF ’s-GRAVENHAGE , 29 juli 2009

Vader vordert gedeelde ouderlijke macht en omgangsregeling met zijn kinderen. Moeder woont met de kinderen op een geheim adres en verzet zich tegen de vorderingen. Jeugdzorg ook. Het Hof wijst de… Lees verder

Instantie: Rechtbank Leeuwarden, Sector straf, 5 februari 2009

Moeder is veroordeeld omdat zij de omgangsregeling die eerder in hoger beroep door het gerechtshof is vastgesteld niet naleeft en de zoon niet meegeeft aan de vader. De moeder is veroordeeld tot… Lees verder

Instantie: Gerechtshof ‘s-Gravenhage, 5 maart 2003

In deze zaak weigerde de rechtbank de moeder vervangende toestemming te verlenen voor emigratie naar Australië ( zie RN 2003/1, 1537). Vervangende toestemming zou een inbreuk betekenen op… Lees verder

Instantie: Gerechtshof Leeuwarden, 5 februari 2003

Bij beschikking van 4 april 2002 heeft de rechtbank Groningen de vader niet-ontvankelijk verklaard in zijn verzoek om – onder wijziging van de beschikking van 18 februari 1997 van de Rechtbank… Lees verder

Instantie: Gerechtshof ‘s-Gravenhage, 4 december 2002

Na de echtscheiding rust op de man de verplichting om ten behoeve van de vrouw een bedrag van ƒ 475,- alimentatie te betalen en voor de twee kinderen ƒ 250,- per kind per maand.De man… Lees verder

Instantie: Rechtbank Maastricht, 28 november 2002

Partijen zijn op huwelijkse voorwaarden gehuwd. In het kader van de echtscheiding is doorpartijen een convenant opgesteld waarbij zonder verdere onderbouwing en in afwijking vande… Lees verder

Instantie: Rechtbank Alkmaar, 7 november 2002

Het beroep van de vrouw op het bepaalde in art. 1: 153 lid 1 BW wordt gehonoreerd met als gevolg dat de door de man verzochte echtscheiding pas zal worden toegewezen nadat een billijke… Lees verder

Instantie: Rechtbank Alkmaar, 10 oktober 2002

Verzoek echtscheiding na omzetting huwelijk in geregistreerd partnerschap en verzoek nevenvoorzieningen niet ontvankelijk verklaard. Lees verder

Instantie: Rechtbank Zwolle, 21 augustus 2002

Partijen waren in gemeenschap van goederen gehuwd. Zij hebben een geschil over de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap. Zij verschillen van mening over de omvang van de gemeenschap, de… Lees verder

Instantie: Rechtbank ‘s-Gravenhage zp Utrecht, 4 juli 2002

Eiseres, geboren in 1938 en van Marokkaanse nationaliteit, is in Marokko gehuwd geweest met een Amerikaanse joodse man. Na het stuklopen van dit huwelijk kwam zij naar Nederland waar zij vanaf… Lees verder