EHvJ: uitspraak in Spaanse zaak over uitsluiting huishoudelijk personeel van werkloosheidsuitkering

Op 24 februari 2022 is het arrest van het Hof van Justitie van de EU over de uitsluiting van Spaans huishoudelijk personeel van werkloosheidsuitkeringen gepubliceerd (C-389/20). Het HvJ EU acht de uitsluiting niet in overeenstemming met de derde gelijke behandelings … Lees verder

Instantie: HvJEG, 27 april 2006

Deze zaak betreft de weigering om Richards, een transseksueel die operatief van het mannelijk naar vrouwelijk… Lees verder

Instantie: HvJEG, 13 januari 2006

Instantie HvJEG Samenvatting Mayer werkte in de deelstaat Rheinland-Pfalz (Duitsland) in overheidsdienst en was bij VBL verplicht verzekerd. Van 16 december 1992 tot en met 5 april 1993 en van 17 januari tot en met 22 april 1994 was zij … Lees verder

Instantie: Human Rights Committee, 1 april 2004

De vrouw, verzoekster, heeft ongehuwd samengewoond met haar partner. Die partner overleed in 1995 op weg naar zijn werk, als gevolg van een verkeersongeval. Hij had toen al zijn ongeboren… Lees verder

Instantie: Human Rights Committee, 1 april 2004

De vrouw, verzoekster, heeft ongehuwd samengewoond met haar partner. Die partner overleed in 1995 op weg naar zijn werk, als gevolg van een verkeersongeval. Hij had toen al zijn ongeboren… Lees verder

Instantie: Centrale Raad van Beroep, 4 maart 2003

Werkneemster is ziek geworden per 13 augustus 1999 en neemt per 1 september 1999 onbetaald ouderschapsverlof op. Een ziektewetuitkering wordt geweigerd omdat bij de Wet onbetaald verlof in de… Lees verder

Instantie: Centrale Raad van Beroep, 6 november 2002

In Bijlage VI van EG-Verordening 1408/71 is een regeling opgenomen die voorziet in de mogelijkheid van vrijwillige verzekering voor de Aow/Anw van de huwelijkspartner van een werknemer die… Lees verder

Instantie: Europees Hof voor de rechten van de mens, 4 juni 2002

Echtgenoot van klaagster ontving met ingang van 1 augustus 1984 een Aow-uitkering, waarbij op grond van het toenmalige art. 10 Aow een korting van 38% was toegepast. De reden daarvoor was dat… Lees verder

Instantie: President Rechtbank Dordrecht, 17 juli 2001

De uitkering van verzoekster ingevolge de Wet gemeentelijke zorg voor houdersvan een voorwaardelijke vergunning tot verblijf (Zorgwet vvtv) is door degemeente beëindigd, nadat… Lees verder

Instantie: Hof van Justitie EG, 3 juni 1999

Vrouw en man – beiden met de Spaanse nationaliteit – wonen in Duitsland. De man werkt bij het Spaanse consulaat in Hannover. Op grond van het EG-recht heeft de man de keuze tussen verzekering… Lees verder