Instantie: Gerechtshof ‘s-Gravenhage, 25 juni 1998

Draagkracht man met illegale partner. Volgens de man heeft hij geendraagkracht aangezien hij samenwoont met een illegaal in Nederlandverblijvende vrouw zonder eigen inkomsten. Deze… Lees verder

Instantie: Rechtbank ‘s-Gravenhage, 23 oktober 1997

De rechtsontwikkeling is thans nog niet zover dat ongehuwd duurzaam samenlevenin juridische zin gelijk gesteld moet worden aan het huwelijk. Door hetonderscheid te gronden op het door… Lees verder

Instantie: Conclusie Advocaat-Generaal Elmer, 30 september 1997

Het verstrekken van gereduceerd treinvervoer aan de samenwonende partnervan de werknemer mits deze van de andere sekse is als de werknemer zelf,is een direct onderscheid naar sekse in… Lees verder

Instantie: President Rechtbank ‘s-Hertogenbosch, 8 september 1997

De broer ontving sinds 1987 een uitkering ingevolge de Wetinkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozewerknemers (IOAW). Bij besluit van 21 januari 1997 zijn… Lees verder

Instantie: President Rechtbank Dordrecht, 1 september 1997

Broer en zus wonen samen. De broer ontvangt een WAO-uitkering. DeAbw-uitkering van de zus wordt beëindigd. De gemeente baseert dit besluitopde overweging dat broer en zus een… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 23 april 1997

Verzoekster heeft ruim 35 jaar samengewoond met haar vrouwelijke partner. Zijwaren beiden werkzaam bij dezelfde werkgever. De werkgever had eencollectieve pensioenverzekering afgesloten… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 23 april 1997

Verzoekster heeft ruim 35 jaar samengewoond met haar vrouwelijke partner. Zijwaren beiden werkzaam bij de wederpartij. Verzoekster en haar partner haddenvia de wederpartij eem… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 14 april 1997

Verzoekers stonden bij de wederpartij ingeschreven als woningzoekend. Tijdensde bezichtiging van een woning werd door de verhuurfunctionaris geïnformeerdnaar de wijze van samenwoning… Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 7 januari 1997

Ontucht met een stiefkind, zoals is geformuleerd in art. 249 lid 1 Srveronderstelt een huwelijk en geen concubinaat. De Hoge Raad is van meningdat een extensieve interpretatie van… Lees verder

Instantie: Rechtbank Utrecht, 16 december 1996

De NS sluiten bij het verlenen van kortingen op privé-reizen buiten deBenelux aan hun werknemers en hun partners ongehuwde partners uit. Bijbinnenlandse reizen en reizen binnen de… Lees verder