Over de Vereniging voor Vrouw en Recht

De Vereniging voor Vrouw en Recht

De Vereniging voor Vrouw en Recht – Clara Wichmann VVR is een platform van feministische juristen in Nederland. De Vereniging is op 22 april 2004 opgericht naar aanleiding van de voorgenomen stopzetting van de subsidie aan het Clara Wichmann Instituut, het expertise centrum voor Vrouwen en Recht te Amsterdam. De Vereniging voor Vrouw en Recht – Clara Wichmann stelt zich ten doel:

  • het verbeteren van de rechtspositie van vrouwen in Nederland
  • het in stand houden van een netwerk van vrouwelijke juristen

Meer informatie.

De Vereniging voor Vrouw en Recht – Clara Wichmann krijgt geen subsidie en is geheel afhankelijk van de contributies van leden en van donaties. Geef je nu op als lid door het aanmeldingsformulier direct in te vullen. Of geef je op als donateur door het donateursformulier in te vullen. Een eenmalige gift op IBAN NL 81 INGB 0004 6553 38 is uiteraard ook welkom.

De Vereniging is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Je kunt je bijdrage dus als gift opvoeren bij de belastingaangifte.

Het fiscaal nummer van de Vereniging is 8168.17.352. De VVR heeft geen personeel en heeft daarom ook geen beloningsbeleid. Bestuursleden zetten zich op vrijwillige basis en onbezoldigd in voor de VVR. Bestuursleden ontvangen alleen een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte reiskosten.
Hier volgen linken naar de overige gegevens die van de Belastingdienst vanaf 1 januari 2014 op de website van een ANBI moeten staan: