Zwangerschapsdiscriminatie, immateriële schadevergoeding

Kantonrechter Roermond vond dat zwangerschap de belangrijkste reden was geweest voor het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst en kende een beperkte immateriële schadevergoeding van 1.000 Euro toe. Eiseres had 5.000 geëist onder verwijzing naar een uitspraak van de kantonrechter te … Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 9 augustus 2002

Naar het vóór 1 januari 1992 geldende recht is schending van mensenrechten geen grond voor immateriële schadevergoeding.F. heeft zich in 1979 laten steriliseren. De sterilisatie is… Lees verder

Instantie: Gerechtshof Amsterdam, 14 november 2001

Seksuele intimidatie en verkrachting door leidinggevende. Nu laatstgenoemde de beschuldigingen gemotiveerd heeft betwist kan niet in kort geding een vordering tot betaling van (een voorschot… Lees verder

Instantie: Rechtbank Alkmaar, 18 oktober 2001

Eiseres is de stiefdochter van gedaagde. Gedaagde heeft eiseres gedurendehaar jeugd langdurig seksueel misbruikt. De President wijst in kort gedingeen voorschot op de immateriële… Lees verder

Instantie: Rechtbank Alkmaar, 4 oktober 2001

O. is strafrechtelijk veroordeeld wegens ontucht met zijn destijdsminderjarige stiefdochter R. Er is door O. een voorschot op deschadevergoeding van ƒ 10.000 betaald aan R. R…. Lees verder

Instantie: Hoge Raad, 27 april 2001

Uitlatingen die een beschuldiging van seksueel misbruik en satanischerituelen inhouden zijn in casu onrechtmatig, ondanks het feit dat deuitlatingen alleen zijn gedaan jegens de… Lees verder

Instantie: Rechtbank Amsterdam, 7 maart 2001

Na een poging tot doodslag (22 messteken) en bedreigingen door haarex-echtgenoot heeft een vrouw ernstig letsel opgelopen waardoor zijjarenlange medische behandeling heeft moeten… Lees verder

Instantie: Rechtbank Zutphen, 2 maart 2001

De totale schade van X is tot een bedrag van ƒ 100.000 meer dan voldoendeaannemelijk, en een eventueel restitutierisico is daarmee verwaarloosbaarklein. Bij het strafvonnis is aan X… Lees verder

Instantie: Rechtbank Amsterdam, 22 februari 2001

G. is in dienst geweest bij Van M. Naar aanleiding van een klacht (eind 1999)van G. over seksuele intimidatie en verkrachting door een leidinggevende M.heeft Van M. in juli 2000 het… Lees verder

Instantie: Rechtbank Middelburg, 15 november 2000

Eiseres is seksueel misbruikt door haar stiefvader. Haar moeder was in iedergeval gedurende een deel van de periode waarin het misbruik plaatsvondhiervan op de hoogte. De rechtbank… Lees verder