Rechtbank Noord-Holland, 11 juli 2019: Ontbinding arbeidsovereenkomst met PGB-zorgverlener

Een PGB-houdster verzoekt tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst vanwege verwijtbaar handelen, dan wel verstoorde arbeidsverhouding, op de kortst mogelijke termijn, zonder toekenning van transitievergoeding. De kantonrechter in Zaanstad overweegt dat het een arbeidsovereenkomst met een bijzonder karakter betreft, omdat bij … Lees verder

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens seksuele handelingen op de werkplek

Rechtbank Midden Nederland ontbindt arbeidsovereenkomst. Vast staat dat seks op de werkvloer heeft plaatsgevonden (in een zorginstelling). De kantonrechter acht dit verwijtbaar handelen van de werknemer, woonachtig op terrein zorginstelling. Woonbegeleider had seksueel contact met collega in een woning van … Lees verder

Instantie: Rechtbank ‘sHertogenbosch, sector kanton, 13 juli 2009

Kledingvoorschriften leiden tot ontbinding arbeidsovereenkomst op verzoek werkgever. De arbeidsovereenkomst tussen een verpleegkundige en een ziekenhuis wordt door de kantonrechter ontbonden, omdat… Lees verder

Instantie: kantonrechter Enschede, 16 oktober 2008

Werkneemster verzoekt ontbinding van haar arbeidsovereenkomst omdat zij te maken heeft gekregen met discriminatie op grond van haar huidskleur sinds haar overplaatsing naar een andere locatie. De… Lees verder

Instantie: Kantonrechter Emmen, 20 december 2002

Werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van reorganisatie en het vervallen van de functie. Werkneemster is zwanger. Hoewel het verzoek niet samenhangt met een… Lees verder

Instantie: Kantonrechter Schiedam, 5 juli 2000

Werkgever heeft tijdens het bevallingsverlof van werkneemster de Arbodienst verzocht te onderzoeken of werkneemster na afloop van het verlof nog wel 32 uur zou kunnen werken zoals voorheen…. Lees verder

Instantie: Kantonrechter Gouda, 15 juli 1999

Ontbinding arbeidsovereenkomst na conflict over deeltijdwerk. Werkneemsterwil na haar bevalling deeltijd werken. Er ontstaat daarbij onenigheid overspreiding van de uren over de week…. Lees verder

Instantie: Kantonrechter Amsterdam, 2 april 1999

Arbeidsovereenkomst van werknemer wordt ontbonden wegens plegen seksueleintimidatie. Werknemer krijgt wel een vergoeding omdat ontbinding nietnoodzakelijk was geweest omdat de… Lees verder

Instantie: Kantonrechter Tiel, 10 februari 1999

Ontbinding op bedrijfseconomische gronden van arbeidsovereenkomst vanwerkneemster die door zwangerschap niet in staat is te werken. Vraag is ofhet reïntegratieplan, dat overlegd moet… Lees verder

Instantie: Kantonrechter ‘s-Gravenhage, 3 februari 1999

Werknemer heeft onzedelijke handelingen verricht bij een werknemer met eenlabiele persoonlijkheid. De werkgever heeft aangifte gedaan bij de politie.Nu heeft deze werknemer weer een… Lees verder