Seks tegen de wil is ook verkrachting, NRC 6 oktober 2020

Samen met Willy van Berlo (Rutgers), Ellen Laan (UvA) schreven VVR-leden Renée Römkens en Nicolle Zegers een opinieartikel in de NRC. Slachtoffers zijn niet geholpen met een kunstmatig onderscheid tussen onvrijwillige seks en verkrachting. Ook VVR-secretaris Luna Vollebregt droeg bij … Lees verder

Brief aan Tweede Kamer over wetsvoorstel Wet Seksuele Misdrijven, 5 oktober 2020

Ten behoeve van het schriftelijk overleg Zeden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid op 7 oktober 2020 deelde de VVR haar advies over het voorontwerp van het wetsvoorstel aan minister Grapperhaus in een emailbericht aan de woordvoerders van … Lees verder

Analyse jurisprudentie verkrachtingszaken

Ten behoeve van een mede door Amnesty International georganiseerde expertmeeting op 2 juli 2020 over het voorontwerp wet seksuele misdrijven liet Amnesty door Katina Yiannakas een analyse van jurisprudentie aangaande verkrachting in Nederland maken. Hierin zijn alle relevante verwijzingen opgenomen. … Lees verder

Instantie: Rechtbank Zutphen, sector straf, 18 maart 2008

Verzachtende omstandigheid voor verkrachter dat relatie op zijn einde liep. Veroordeling voor verkrachting van ex-vriendin en bedreiging van de nieuwe vriend van de ex-vriendin. Verdachte wordt… Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 2 december 2003

Veroordeling wegens verkrachting door verdachte, die als masseur/hypnotherapeut ervan werd beschuldigd een psychisch overwicht jegens cliente te hebben opgebouwd en van daaruit en daarna haar… Lees verder

Instantie: Rechtbank ‘s-Hertogenbosch, 27 november 2001

Een fysiotherapeut wordt veroordeeld wegens seksueel misbruik van een aantal patiënten. Ten aanzien van verschillende slachtoffers worden verschillende delicten bewezen geacht: verkrachting,… Lees verder

Instantie: Rechtbank Almelo, 20 september 2001

X, zijn zuster en zwager worden van zedendelicten met meerdere kinderenverdacht. X is alleen veroordeeld voor het misbruik van A. In de strafzaakloopt hoger beroep van zowel X, die het… Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 12 juni 2001

Veroordeling terzake van verkrachting conform art. 242 Sr mogelijk wanneerslachtoffer verkeert in een staat van bewusteloosheid of lichamelijke onmachtconform art. 243 Sr die door de… Lees verder

Instantie: Rechtbank Zutphen, 2 maart 2001

De totale schade van X is tot een bedrag van ƒ 100.000 meer dan voldoendeaannemelijk, en een eventueel restitutierisico is daarmee verwaarloosbaarklein. Bij het strafvonnis is aan X… Lees verder

Instantie: Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 9 november 2000

Y. is door de Rechtbank Den Bosch bij vonnis van 21 december 1995 terzake vanverkrachting veroordeeld. In het onderhavige hoger beroep (na een verwijzingdoor de Hoge Raad) is nog… Lees verder