Ronde tafel gesprek Wet seksuele misdrijven, Tweede Kamer 10 mei 2023

Nicolle Zeegers, lid van de werkgroep geweld tegen vrouwen, vertegenwoordigde de VVR op woensdag 10 mei 2023 in het ronde tafel gesprek dat de vaste commissie justitie en veiligheid van de Tweede Kamer organiseerde over de Wet Seksuele Misdrijven. Via … Lees verder

VVR reactie op voorontwerp Wet Seksuele Misdrijven

In mei 2020 startte de internetconsultatie over een voorontwerp wetsvoorstel seksuele misdrijven. Mede omdat de VVR in juli 2019 een expertbijeenkomst over dit onderwerp had georganiseerd, had het Ministerie van V&J de VVR uitgenodigd om te reageren. Na consultatie van … Lees verder

NGO schaduwrapportage Verdrag van Istanbul 2018

De NGO schaduwrapportage “Joining Forces to Break the Circle of Violence Against Women” ten behoeve van de eerste evaluatie van de Nederlandse implementatie van het Verdrag inzake het voorkomen en bestrijden van Geweld tegen Vrouwen en Huiselijk Geweld van de Raad … Lees verder

Instantie: Rechtbank ‘s-Gravenhage zp Rotterdam, 7 januari 2003

Betrokkene, afkomstig uit Kameroen, is binnen drie jaar gescheiden van haar Nederlandse man, die ten tijde van het huwelijk haar dochter, die toen ongeveer zes jaar oud was, heeft erkend. De… Lees verder

Instantie: Rechtbank ‘s-Gravenhage, 6 november 2002

NN is de aansprakelijkheidsverzekeraar van B. B. Is veroordeeld voor het plegen van ontucht met J.; J. heeft B. hiervoor in 1994 aansprakelijk gesteld. In 1996 heeft B. een voorschot op de… Lees verder

Instantie: Raad van Toezicht Verzekeringen, 9 september 2002

Klaagster heeft namens haar twee minderjarige (adoptief)kinderen haar echtgenoot, de verzekerde, aansprakelijk gesteld voor de schade die beide kinderen hebben geleden ten gevolge van seksueel… Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 11 juni 2002

Het niet opnieuw oproepen van drie onvindbare slachtoffers – straatprostituees – als getuige is conform de daarvoor geldende maatstaven. De eerder afgelegde verklaringen mogen voor het bewijs… Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 9 april 2002

De verdachte staat terecht voor verkrachting. Het oordeel van het hof dat ten grondslag ligt aan de beslissing om twee vragen van de verdediging aan slachtoffergetuige te beletten geeft volgens… Lees verder

Instantie: Europees Hof voor de rechten van de mens, 20 december 2001

De weigering om een minderjarige aangeefster (acht jaar) ter zitting te horen is in casu in strijd met art. 6 lid 3 EVRM. Een beperking van de rechten van de verdediging met het oog op de… Lees verder

Instantie: Gerechtshof ‘s-Gravenhage, 17 oktober 2001

K. komt in beroep van een vonnis van de rechtbank waarin hij is veroordeeld ƒ 15.000 te betalen als schadevergoeding wegens seksueel misbruik van zijn dochter X. De grieven van K. richten… Lees verder