Jaarcongressen

2019 – Meerouderschap, meerpersoonsgezag, meer of minder problemen?

2017 – Rechten van vrouwelijke asielzoekers

2016 – Zwangere studenten en studerende moeders

2014 – “Recht zonder M/V?” Het afschaffen van sekse als juridische categorie

2013 – Mensenrechten – Vrouwenrechten in Nederland

2012 – Sekseverschillen in gezondheidszorg discriminerend?

2011 – Geweld tegen vrouwen in oorlogs- en conflictsituaties

2010 – ‘Uitsluiten of beschermen?’ De rechtspositie van deeltijd huishoudelijk personeel en persoonlijke dienstverleners

2009 – Zelfbeschikkingsrecht van vrouwen

2008 – ‘Vrouwen eerst! Nee, kinderen!

2007 – Is de vrouw haar ergste vijand?

2006 – Het slachtofferschap voorbij

2005 – De macht van vrouwen

2004 – De vrijheid van vrouwen