Opinie

Het verbeteren van de rechtspositie van vrouwen is een doelstelling van de Vereniging. Daartoe publiceert de VVR commentaren en adviezen. Deze commentaren worden voorbereid door de werkgroepen van de vereniging, of door leden met een bijzondere expertise. Alle commentaren die zijn opgenomen onder de knop “commentaren van de Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann ” geven het standpunt van de VVR weer.

Voorts zijn op de site artikelen en andere bijdragen van individuele leden van de vereniging opgenomen. De vereniging plaatst geen bijdragen die duidelijk in strijd zijn met de standpunten van de vereniging, maar de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze bijdragen ligt geheel bij de betreffende leden zelf.

Daarnaast is er een knop opgenomen met verslagen van bijeenkomsten die (mede) door de Vereniging zijn georganiseerd.

Tot slot: in het verleden zijn door het Clara Wichmann Instituut (1987-2004) een groot aantal commentaren en adviezen uitgebracht. Deze commentaren zijn ook via deze site te vinden.