Hof van Justitie EU over vaststelling indirecte discriminatie op grond van geslacht – 3 oktober 2019, zaak C-274 (Schuch-Ghannadan)

Op 3 oktober 2019 verscheen een arrest waarin het Hof van Justitie EU zich (opnieuw) uitspreekt over de vaststelling van indirecte discriminatie op grond van geslacht. Een Oostenrijkse rechtbank had prejudiciĆ«le vragen gesteld betreffende een Nationale wettelijke regeling die voor … Lees verder

Marlies Vegter: Noot bij Arrest HR Kortingsregeling in pensioenreglement ongeoorloofd onderscheid naar geslacht, JAR 2016/41

Noot Het hier opgenomen arrest betreft de vraag in hoeverre het is toegestaan om een korting toe te passen op het nabestaandenpensioen van een vrouw die gehuwd is geweest met een meer dan tien jaar oudere man. Verschillende pensioenfondsen passen … Lees verder

Hoge Raad, 18-12-2015: Kortingsregeling in pensioenreglement maakt ongeoorloofd onderscheid naar geslacht

ECLI:NL:HR:2015:3628 Samenvatting In deze zaak heeft de P-G bij de Hoge Raad (namens hem: A-G Wuisman) cassatie in het belang der wet ingesteld tegen een arrest van het Hof Amsterdam van 31 augustus 2006. Proefprocessenfonds Clara Wichmann en de VVR … Lees verder

Instantie: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 15 januari 2009

Gesteld was dat middelenvereiste bij gezinsvorming vrouwen indirect discrimineert. Uitspraak: hoger beroep ongegrond, omdat betrokkene ook niet aan minder strenge inkomenseis bij gezinshereniging… Lees verder

Instantie: Rechtbank Amsterdam, 11 december 2000

Eiseres, alleenstaande ouder met een Abw-uitkering, gaat een opleidingtot verloskundige volgen omdat die haar met zekerheid kans op werk verschaft.Zij heeft geen sollicitatieplicht. De… Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 31 maart 2000

De gemeente vordert op grond van art. 3 Scholingsbesluitbijstandsgerechtigden de bijstandsuitkering van verzoekster terug over deperiode waarin zij een universitaire dagopleiding… Lees verder

Instantie: Centrale Raad van Beroep, 4 januari 2000

De criteria die de Regeling noodzakelijke scholing stelt m.b.t het volgen van een opleiding met behoud van uitkering, vormen geen ongeoorloofde indirecte discriminatie van vrouwen in verband… Lees verder

Instantie: Kantonrechter Hilversum, 17 november 1999

Eiseres heeft in de periode 1954 tot 1958 de opleiding tot verpleegkundigeA gevolgd, maar zij werd niet toegelaten voor het examen omdat gehuwdevrouwen hiervan waren uitgesloten. Van… Lees verder

Instantie: Rechtbank Amsterdam, 9 mei 1999

De vrouw heeft van 1973 tot 1978 als schoonmaakster bij de gemeente gewerktop basis van een serie arbeidsovereenkomsten voor de duur van vijf maandenmet telkens een tussenruimte van 24… Lees verder

Instantie: Kantonrechter Amsterdam, 12 maart 1999

Vervolg op Kantongerecht Amsterdam 15 juli 1998 (RN 1999, 1076). Partijenhebben na wijzing van dit vonnis onderhandeld over de vraag in welke mate hunwerkervaring als standby-stewardess… Lees verder