Instantie: Rechtbank Amsterdam, 18 december 2000

Verweerder heeft een nieuwe regeling inzake tegemoetkomingen in de ziektekosten ingevoerd. Als gevolg hiervan krijgen deeltijdwerkers in het vervolg een pro rato tegemoetkoming in plaats van… Lees verder

Instantie: Rechtbank Amsterdam, 4 oktober 2000

Deeltijdwerkers bij de bloemenveiling Aalsmeer, die structureel meer urenwerken dan contractueel overeengekomen, krijgen bij ziekte doorbetalingvan loon over het aantal overeengekomen… Lees verder

Instantie: Centrale Raad van Beroep, 5 juli 2000

A. heeft verzocht om na de geboorte van haar dochter in deeltijd te kunnenwerken. Werkgever heeft dit verzoek afgewezen en heeft de arbeidsovereenkomstopgezegd. Na mededeling van het… Lees verder

Instantie: Hof van Justitie EG, 10 februari 2000

Deeltijdwerkers met een dienstverband van minder dan 18 uur per week wordenuitgesloten van deelname aan een aanvullend (bedrijfs)pensioen. Dit levertverboden discriminatie op wanneer… Lees verder

Instantie: Centrale Raad van Beroep, 25 november 1999

Eiseres was werkzaam als officier van justitie voor 24 uur per week.Aangezien zij part-time werkzaam was ontving zij krachtens artikel 5 lid 1van het Besluit tegemoetkoming ziektekosten… Lees verder

Instantie: Kantonrechter Gouda, 15 juli 1999

Ontbinding arbeidsovereenkomst na conflict over deeltijdwerk. Werkneemsterwil na haar bevalling deeltijd werken. Er ontstaat daarbij onenigheid overspreiding van de uren over de week…. Lees verder

Instantie: Kantonrechter Groenlo, 5 juli 1999

Een deeltijdwerkster bij de PTT is lid van de OR. Voor de uren die zij buitenwerktijd voor de OR vergadert, vergoedt de PTT enkel het uurloon.Vakantiedagen en vakantiegeld wordt over… Lees verder

Instantie: Rechtbank Den Haag, 10 juni 1999

Eiseres is voor 19 uur per week (0,5 formatieplaats) aangesteld als universitairdocent aan de universiteit van verweerder. Zij wil graag worden toegelatentot een onderzoekschool, die is… Lees verder

Instantie: Kantonrechter Amsterdam, 12 maart 1999

Vervolg op Kantongerecht Amsterdam 15 juli 1998 (RN 1999, 1076). Partijenhebben na wijzing van dit vonnis onderhandeld over de vraag in welke mate hunwerkervaring als standby-stewardess… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 19 november 1998

Verzoekster werkt in deeltijd bij de wederpartij. In verband met haarzwangerschap en de noodzaak van kinderopvang heeft zij gevraagd haarwerktijden te wijzigen. In een tussenoordeel in… Lees verder