Programma seminar Is partneralimentatie aan vernieuwing toe?

vrijdag 18 september 2015 Programma 15.00 – Inloop 15.30 – drs. Ans Merens, wetenschappelijk medewerker SCP en auteur Emancipatiemonitor 2014) 15.50 – mr. Jeroen Recourt, lid Tweede Kamer en een van indieners van het wetsvoorstel. 16.10 – mr. Ariane Hendriks … Lees verder

Instantie: Rechtbank ‘s-Gravenhage, 6 maart 2001

De man verzoekt de rechter zijn alimentatieplicht te beëindigen met ingangvan de dag waarop de vrouw gerechtigd zal zijn tot de nalatenschap van haarouders en in elk geval per 1 mei… Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 19 januari 2001

De Hoge Raad bevestigt, dat voor het praktisch definitief stopzetten van een alimentatieverplichting tussen ex-echtgenoten het aan de alimentatieplichtige (in casu de man) is te stellen en te… Lees verder

Instantie: Gerechtshof Amsterdam, 31 augustus 2000

Beschikking na verwijzing. De Hoge Raad (arrest van 22 oktober 1999, rek.nr. R98/135HR) heeft een beschikking van het Hof 's-Gravenhage vernietigd wegens onvoldoende afweging van belangen…. Lees verder

Instantie: Gerechtshof Leeuwarden, 26 juli 2000

Partijen zijn voor de eerste maal in het huwelijk getreden in 1980. Dithuwelijk is ontbonden door inschrijving van de echtscheidingsbeschikking inde registers van de burgerlijke stand… Lees verder

Instantie: Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 10 november 1999

Ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed. Gedurende deperiode waarin partijen van tafel en bed waren gescheiden betaalde de man alalimentatie krachtens rechterlijke… Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 29 oktober 1999

Voor de berekening van de periode van 15 jaar, bedoeld in artikel II lid 2van de Wet limitering na scheiding, moet niet slechts de periode naechtscheiding worden meegeteld, maar ook de… Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 29 oktober 1999

Beëindiging alimentatie op grond van de Wet limitering alimentatie nascheiding. Man, verweerder in cassatie, verzoekt beëindiging van dealimentatie per 22 juli 1997 na vijftien… Lees verder

Instantie: Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 14 juli 1999

Hoger beroep van rb. Maastricht 1 september 1998. Partijen zijn in 1953gehuwd en in 1963 gescheiden. Er zijn twee kinderen geboren, die bij devrouw verbleven. De man verzoekt in 1997… Lees verder

Instantie: Rechtbank ‘s-Hertogenbosch, 13 juli 1999

Beëindiging alimentatie ogv Wet Limitering Alimentatie, na 15 jaaralimentatiebetaling. Vrouw stelt dat beëindiging ingrijpend is en inredelijkheid niet van haar kan worden… Lees verder